Ustanovna seja Upravnega odbora Zbornice elektronske in elektroindustrije


V torek  14.5.2019 je bila sklicana ustanovna seja UO  ZEE. Pred formalnim delom seje je v okviru Nacionalne kampanje Slovenija bere, ki poteka pod okriljem GZS, mag. Sonja Klopčič novim članom in gostom predstavila svojo novo knjigo AEIOU voditeljstva.  ZEE je s tem potrdila, da je  bila odločitev v začetku letošnjega leta, da se pridruži kampanji, resna. 


Na ustanovni seji se je konstituiral Upravni odbor z vsemi pripadajočimi organi, imenovana pa so bila tudi nekatera delovna telesa, med njimi Pogajalska skupina za panožno kolektivno pogodbo elektroindustrije


Upravni odbor bo še naprej vodila predsednica Sara Čučnik iz ebm-papst Slovenija d.o.o., pomagala pa ji bosta podpredsednika  mag. Matjaž Čemažar iz  DOMEL d.o.o.  in mag. Miloš Požar, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. Imenovano je bilo tudi predsedstvo UO ZEE, v katerem ima vsak član posebno zadolžitev. Za direktorja ZEE je bil ponovno imenovan dr. Marjan Rihar.