Obveščamo vas, da lahko glede na vaš interes in kadrovsko razpoložljivost vašega podjetja evidentirate enega kandidata za Pogajalsko skupino za kolektivno pogodbo dejavnosti elektroindustrije (PS)
PS se sestaja praviloma v procesu pogajanj z delojemalci, pogostost pa zavisi od pobud za pogajanja in od zahtevnosti pogajanj. Za delo v PS člani ne dobijo posebnih nadomestil. Sedež pogajalske skupine je na sedežu Zbornice elektronske in elektroindustrije (ZEE).

Več za člane ZEE >>>