Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2021

Leto 2021 je bilo za poslovanje slovenskega gospodarstva uspešno predvsem zaradi izjemne rasti bruto domačega proizvoda na letni ravni z +8,1%.

Kljub še vedno trajajočimi posledicami ukrepov zaradi epidemije COVID-19, pomanjkanja določenih surovin in z njimi povezanih produktov ter prekinjenimi svetovnimi dobavnimi verigami je bilo leto 2021 za predelovalno industrijo poslovno uspešno. Elektroindustrija je kot pomemben člen predelovalne industrije doživela izjemen naskok pri poslovanju in izkazala v določenih segmentih celo rekordno rast.

Čisti prihodki od prodaje v elektroindustriji so v letu 2021 dosegli vrednost 7,2 milijarde € in več kot 1,7 milijarde € dodane vrednosti.

Slovenska elektroindustrija je še povečala usmerjenost na poslovanje s tujimi trgi, kjer je v 2021  zabeležila +1,1% rast v primerjavi z letom 2020 in ustvarila dobrih 6 milijard € čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih.

Namen publikacije je predstaviti ključne podatke poslovanja slovenske elektroindustriji v letu 2021 in prikazati trende gibanj v posameznih sektorjih elektroindustrije ter primerjati panogo s predelovalno industrijo in celotnim slovenskim gospodarstvom.

Avgusta 2022 smo v ZEE izdali tiskano publikacijo Poslovanje elektroindustrije 2021, katere namen je predstaviti osnovne podatke o slovenski elektroindustriji v letu 2021 ter podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami.

Publikacija v elektronski obliki je dostopna za ČLANE ZEE na povezavi >>

 Vsebina: Zbornica elektronske in elektroindustrije