Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2019

V dejavnosti elektronske in elektroindustrije Slovenije je bilo v letu 2019 36.516 zaposlenih, kar je glede na predhodno leto povišanje za 2,4%. 1.097 gospodarskih družb (+2,4% glede na prejšnje leto) je ustvarilo za 5,58 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje, od slednjega 4,532 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih.

 

Slovenska elektronska in elektroindustrija je v letu 2019 ustvarila 1,477 milijarde EUR dodane vrednosti, kar predstavlja 16,61 % dodane vrednosti slovenske predelovalne industrije v letu 2019. 

Dodana vrednost na zaposlenega v EEI je se je po padcu v 2018 (na 39.293 iz 42.143 leta 2017) ponovno dvignila na 40.457 EUR. Stroški dela v dodani vrednosti znašajo 70,1 % (+ 10,1% porast glede na 2018), kar je 12,3% več glede na stroške dela v predelovalni dejavnosti v slovenski industriji. Mesečna bruto plača na zaposlenega znaša 1.719,8 EUR, kar je 3,7% povišanje glede na 2018.


Celotno Poročilo o poslovanju slovenske elektroindustrije v 2019 najdete tukaj. 

 

Avtor: Zbornica elektronske in elektroindustrije