Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2020

Kljub posledicam ukrepov zaradi epidemije COVID-19 je bilo leto 2020 za elektroindustrijo uspela obdržati na ravni leta 2019. Nekaj kazalcev je kazalo odklon glede na prejšnja leta, najbolj prizadeti pa so bili proizvajalci komponent za avtomobilsko industrijo, a se je ta trend nakazoval že v letu 2019.

Posledice zaprtij zaradi COVID-19 so vidne tudi na številu zaposlenih v elektroindustriji, saj je letu 2020 je prišlo do prvega večjega padca števila zaposlenih od gospodarske krize leta 2009. Kljub temu je imela elektroindustrija še vedno odlično leto s 5,54 milijardami € čistih prihodkov od prodaje.

Slovenska elektroindustrija je izrazito usmerjena proti tujim trgom, kjer smo v 2020  zabeležili 1,4% rast (v primerjavi z 2019) s 4,6 milijard € čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. Prihodki, ustvarjeni na tujih trgih, predstavljajo 82,9 % (60,5 % v EU in 22,4 % izven EU) vseh čistih prihodkov od prodaje. Najpomembnejša država izvoza blaga z izrazito prednostjo še vedno ostaja Nemčija.

Avgusta 2021 smo v ZEE izdali tiskano publikacijo Poslovanje elektroindustrije 2020, katere namen je predstaviti osnovne podatke o slovenski elektroindustriji v letu 2020 ter podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU. 

Publikacija v elektronski obliki je dostopna za ČLANE ZEE na povezavi >>

 Vsebina: Zbornica elektronske in elektroindustrije