Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2018

 

V dejavnosti elektronske in elektroindustrije Slovenije je bilo v letu 2018 3.5672 zaposlenih, kar je glede na predhodno leto več za 6,4%.  1.075(+1,2% glede na prejšnje leto), gospodarskih družb je ustvarilo za 5,560 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje, od slednjega 4,487 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih.

Slovenska elektronska in elektroindustrija je imela v letu 2018  10,74 % delež izvoza v okviru predelovalnih dejavnosti in ustvarila 1,401  milijarde EUR dodane vrednosti, kar predstavlja 16,82 % dodane vrednosti slovenske predelovalne industrije v letu 2018. 

Dodana vrednost na zaposlenega v EEI  je rasla do leta 2017, v letu 2018 pa je padla na  39.285 EUR.

Stroški dela v dodani vrednosti znašajo 69,3% (+ 11,1% porast glede na 2017), kar je 11,5% več glede na stroške dela v  predelovalni dejavnosti v slovenski  industriji.

Informacija_o_poslovanju_EEI_v_2018_v1.pdf

Avtor: Zbornica elektronske in elektroindustrije