Seznam zainteresiranih razvojnih skupin


Kontaktna oseba Ime Priimek ARRSstevilka Način sodelovanja
Miha Smolnikar 3572 Vključitev v obstoječo razvojno skupino za respiratorje
Rado Šalamon Ad hock razvojna skupina Samostojna razvojna skupina znotraj iniciative Slovenski respirator