Zbornica osrednjeslovenske regije

NA LJUBLJANSKEM GRADU PODELJENIH 50 CERTIFIKATOV DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Prejemnike certifikatov je nagovorila in jim čestitala tudi direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije na GZS mag. Marjana Majerič.

VEČ

JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV LETNIH NAGRAD DELODAJALCEM ZA DOBRO PRAKSO NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA INVALIDOV ZA LETO 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ) je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021. Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«

VEČ

RAZPIS ZA INOVACIJE GZS ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 2022

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

VEČ

ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA NA VOLJO 15 MIO EUR NOVIH MIKROKREDITOV

Slovenski podjetniški sklad je 31.12.2021 v Uradnem listu RS št. 209/2020 objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine največ 25.000 EUR tudi tokrat prejela hitro, enostavno, pod zelo ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve. 

VEČ

SPREJET ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 - "PKP10"

Državni zbor Republike Slovenije 27. decembra 2021, sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 oziroma t. i. PKP10. Zakon je bil je bil 29. decembra 2021 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,  dostopen je na spletni povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021206.pdf

Zakon je začel veljati je začel veljati v petek, 31. decembra 2021.

NATEČAJ ZA PRIZNANJA MEGA 2022

Začenja se natečaj za priznanja MEGA 2020, ki je namenjen delodajalcem z dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Delodajalci, ki so v letu 2021 aktivno spodbujali sožitje različnih generacij delavcev, lahko oddajo prijavo do 4. februarja 2022.

VEČ

NAJAVE UČNIH MEST ZA VAJENCE in DIJAKE za šolsko leto 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023. Gospodarska zbornica Slovenije v tem okviru poziva delodajalce za najavo vajeniških in dijaških učnih mest, kajti praktično usposabljanje z delom oz. vajeništvo pri delodajalcih, je pomemben sestavni del izobraževanja.

VEČ

OBJAVLJEN JE SKUPNI SPORAZUM S SAZOR

10. decembra je bil v Uradnem listu objavljen Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VEČ

POZIV GOSPODARSTVU K OPRAVLJANJU DELA OD DOMA

Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z virusom Covid-19, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na celotno slovensko gospodarstvo naslavlja poziv k opravljanju dela od doma v čim večji meri, povsod, kjer je mogoče delovne procese organizirati na ta način.

VEČ

OBJAVLJEN JE RAZPIS "KAMNIK, MOJE PODJETNIŠKO MESTO«

K prijavi so vabljene podjetnice in podjetniki, ki se bodo odločili svojo podjetniško pot nadaljevati, začeti ali razširiti v starem kamniškem mestnem središču.

Namen razpisa je: • Izbrati tri podjetnice/podjetnike, ki so s svojo dejavnostjo in poslovno idejo pripravljeni zapolniti enega od praznih poslovnih prostorov v starem kamniškem središču in jih nagraditi z vavčerjem za 5.000 eur (brez DDV) za koriščenje kreativnih in poslovno podpornih storitev. • Prispevati k poživitvi ponudbe in dogajanja v mestu Kamnik. • Spodbuditi povezovanje bolj tradicionalnih dejavnosti s kreativnimi storitvami ter tako prispevati k razvoju inovativnega ter trajnejšega poslovanja podjetij.

Razpis bo odprt do 15. marca 2022. Nagradni sklad iz razpisa bo odprt do porabe predvidenih sredstev/izbora treh podjetniških idej. Odpiranje prijav bo potekalo v treh rokih: 15. januar 2022, 15. februar 2022 in 15. marec 2022.

Razpisna dokumentacija je objavljena na: www.podjetnisko-mesto.si.

PODJETNIŠKA AKADEMIJA

VEČ INFORMACIJ

 

ODPRT JE JAVNI POZIV "VAROVANJE INOVACIJSKEGA POTENCIALA"

Javna Agencija Spirit je objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Na javni poziv za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Prijavitelj lahko kandidira z več projekti, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala -  dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za poln delovni čas in 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja mora biti uvrščena v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispevati tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021, kar je podrobnejše opredeljeno v točki 5.2. Javnega poziva. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR. 

Rok za oddajo:

  1. rok: od 11. 10. 2021, 10:00  do  15. 11. 2021, 13:00 (CET)
  2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET)

Več informacij o pozivu:  https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

 

PODELJENA PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE


Ljubljana, 22.9.2021 – V Domu gospodarstva v Ljubljani je potekala letošnja podelitev priznanj za najboljše inovacije v Osrednjeslovenski regiji v organizaciji GZS Zbornice osrednjeslovenske regije.

Zbrane inovatorje sta nagovorila mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS in dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT. Strokovni del sta pokrila ga. Lynne Elvins iz podjetja Design Rally iz Anglije, ki je izpostavila, da se Design management uspešno uporablja za inoviranje, saj so vse inovacije in kreacije vedno najprej v naših glavah in g. Klemen Kadak iz PwC Slovenije, ki je predstavil, kako lahko monetizacijo inovacij dosežemo s pilotiranjem skozi oblake inovacij. 

»Delovanje podjetij kaže, da pandemija COVID-19 inovativnosti ni zaustavila. Še več, dala ji je vzpodbudo za prilagoditev na spremenjene okoliščine. Doseganje ciljev, rasti in razvoja podjetja so bile ena plat te inovativnosti; družbena odgovornost za zdravje in pustiti pozitiven pečat v ožjem in širšem okolju pa je bila druga plat. In ne glede na to, ali je podjetje prejelo le pohvalo ali priznanje z bronastim, srebrnim ali zlatim leskom, so za nas vsi zmagovalci. Zmagovalci pa so tudi člani Zbornice osrednjeslovenske regije in ostali gospodarstveniki, ki z svojo aktivnostjo pripomogli, da Osrednjeslovenska regija tudi v letu 2020 ostaja še naprej najbolj razvita regija med 12 statističnimi regijami Slovenije,« pa je izpostavila mag. Marjana Majerič, direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije znotraj GZS.

 

Podeljenih je bilo pet zlatihsedem srebrnih in štiri bronasta priznanja ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti. V nagrajenih inovacijskih projektih je sodelovalo preko 80 inovatork in inovatorjev ter več inovacijskih skupin, kar je izjemni dosežek.

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2021

ZBORNIK NAGRAJENIH INOVACIJ

 

Na nacionalni nivo ocenjevanja so bile izbrane tri najvišje ocenjene zlate inovacije:

  • Danfoss Trata, d.o.o. – AB-QM 4.0 - Tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem v zahtevnem mediju,
  • Ekoart hiše, lesena gradnja, d.o.o. (IQwood d.o.o.) –  Stroj za izdelavo mozničenih masivnih lesenih sten brez uporabe lepil - IQwood in sistem vzpostavitev lokalne proizvodnje širom Evrope in
  • LEK farmacevtska družba d.d. – Avtomatizacija procesov v analitskem laboratoriju za razvoj biološko podobnih zdravil.

Nacionalna priznanja za inovacije bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2021 12. oktobra 2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.