Zbornica osrednjeslovenske regije

AKTUALNO!

GZS pozvala finančno ministrstvo h pomoči podjetjem v najbolj prizadetih dejavnostih

22. januar 2021

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga.

Več informacij


GZS pripravila predloge ukrepov za #PKP8 ter predlagala spremembe začasnih odlokov

18. januar 2021

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Več informacij

 


 

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI 

14.1.2021

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/


VLADA NAPOVEDALA PODALJŠANJE ČAKANJA NA DELO 

14.1.2021

Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga je država z namenom preprečitve odpuščanja delavcev uvedla kot enega prvih ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19, bo po včerajšnjih napovedih predsednika vlade Janeza Janše podaljšano. V osmem protikoronskem zakonodajnem paketu, ki je v pripravi, naj bi se podaljšalo še vsaj do konca aprila. To je potrdil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj na današnjem sestanku z delodajalskimi organizacijami.

Na GZS sicer pripravljamo nabor ukrepov, za katere pričakujemo, da morajo biti vključeni v #PKP8. Med njimi bomo predlagali tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo celo do 30. junija 2021. V naslednjih dneh bomo predloge ukrepov posredovali na vlado.


Krizni dodatek: GZS dala pobudo za spremembo mnenja MDDSZ glede upoštevanja poslovne uspešnosti

13.1.2021
Gospodarska zbornica Slovenije je na MDDSZ naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih.

Več informacij


POZIV K SPOŠTOVANJU PRIPOROČIL


SPREJET #PKP7

Državni zbor je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. #PKP7 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 prinaša tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge. Zakon je Državni zbor RS poslal v obravnavo Državnemu svetu RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Več o ukrepih


Pomoč podjetjem za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2

Zakon ureja in spreminja več ukrepov, med drugim v 106. členu tudi Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2.

Upravičenec do pomoči je pravna ali fizična oseba, organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga -  upravičen je do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 eur. Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
Hitre teste lahko izvedejo izključno izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da izpolnjuje pogoje za upravičenca. 
Prejeta sredstva se morajo namensko porabiti za izvedbo hitrih testov!

GZS pripravila predloge 13 sistemskih ukrepov za #PKP7

Gospodarska zbornica Slovenije je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni paket.

 


 Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.