Pri članih smo zaznali potrebo po izražanju posebnih interesov v okviru posameznih sekcij. Namen posamezne sekcije je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela.

Danes v okviru GZS ZOR delujejo 3 sekcije. Slovensko-kitajski poslovni svet, Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo in Sekcija startup in scaleup podjetij.