Informacije in pomočAktualni razpisi


Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi
Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih
Javni razpis P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021
Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke
Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva
Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Pretekli razpisi