Zbornica osrednjeslovenske regije

AKTUALNO!

Pobuda GZS za vključitev nujnega poslovnega razloga med izjeme ob prehodu meje

11.2.2021
Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. 

Več...


#PKP8 VELJA OD 5. FEBRUARJA

5.2.2021

V Uradnem listu RS je bil v četrtek, 4.2.2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covis-19 (PKP8). Zakon je začel veljati 5.2.2021

Povezava na zakon


Sprejet #PKP8 - Pregled ključnih ukrepov

3.2.2021

Državni zbor je seji dne 3.2.2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. 

PKP8 - povzetek ključnih ukrepov


ANKETNI VPRAŠALNIK O DRŽAVNI POMOČI 2020


Predlog #PKP8: GZS pripravila predloge sprememb

27. januar 2021

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti.  

Več informacij


PREDLOG ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (PKP8)

26. januar 2021

Vlada je seji dne 25.1.2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja. 

Več informacij


GZS pozvala finančno ministrstvo h pomoči podjetjem v najbolj prizadetih dejavnostih

22. januar 2021

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga.

Več informacij


GZS pripravila predloge ukrepov za #PKP8 ter predlagala spremembe začasnih odlokov

18. januar 2021

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Več informacij


VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI 

14.1.2021

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/


VLADA NAPOVEDALA PODALJŠANJE ČAKANJA NA DELO 

14.1.2021

Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga je država z namenom preprečitve odpuščanja delavcev uvedla kot enega prvih ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19, bo po včerajšnjih napovedih predsednika vlade Janeza Janše podaljšano. V osmem protikoronskem zakonodajnem paketu, ki je v pripravi, naj bi se podaljšalo še vsaj do konca aprila. To je potrdil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj na današnjem sestanku z delodajalskimi organizacijami.

Na GZS sicer pripravljamo nabor ukrepov, za katere pričakujemo, da morajo biti vključeni v #PKP8. Med njimi bomo predlagali tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo celo do 30. junija 2021. V naslednjih dneh bomo predloge ukrepov posredovali na vlado.


Krizni dodatek: GZS dala pobudo za spremembo mnenja MDDSZ glede upoštevanja poslovne uspešnosti

13.1.2021
Gospodarska zbornica Slovenije je na MDDSZ naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih.

Več informacij


POZIV K SPOŠTOVANJU PRIPOROČIL


SPREJET #PKP7

Državni zbor je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. #PKP7 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 prinaša tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge. Zakon je Državni zbor RS poslal v obravnavo Državnemu svetu RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Več o ukrepih


Pomoč podjetjem za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2

Zakon ureja in spreminja več ukrepov, med drugim v 106. členu tudi Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2.

Upravičenec do pomoči je pravna ali fizična oseba, organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga -  upravičen je do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 eur. Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
Hitre teste lahko izvedejo izključno izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da izpolnjuje pogoje za upravičenca. 
Prejeta sredstva se morajo namensko porabiti za izvedbo hitrih testov!

GZS pripravila predloge 13 sistemskih ukrepov za #PKP7

Gospodarska zbornica Slovenije je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni paket.

 


 Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.