Zbornica osrednjeslovenske regije


6. STROKOVNA KONFERENCA O UPRAVLJANJU TVEGANJ


 

Poslujemo v času velikih sprememb, ki jih povzročajo tako posledice pandemije kot tehnološki napredek z digitalizacijo poslovanja, prizadevanja za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje ter vse strožji predpisi in standardi za kakovost in varnost izdelkov.

V številnih podjetjih se zaradi takšnih in podobnih dejavnikov srečujejo z manjšimi ali večjimi negativnimi posledicami; prav tako pa so mnogi ravno v tem turbulentnem obdobju beležili nepričakovane rasti. Oboje predstavlja različna in neredko povsem nova tveganja, ki pa jih lahko učinkovito obvladujemo s sistematičnimi metodami in pristopi.

Temu je namenjena tudi letošnja 6. strokovna konferenca o upravljanju tveganj na temo “Upravljanje tveganj kot temelj za poslovno uspešnost in varnost”, ki se po enoletnem premoru vrača z najbolj aktualnim in praktično usmerjenim programom doslej.

Z uveljavljenimi strokovnjaki vam bomo odgovorili na številna vprašanja, s katerimi se pri upravljanju tveganj srečujete pri svojem delu in razpravljali o širših poslovnih izzivih današnje dobe.

Na primerih dobre prakse v našem poslovnem okolju pa vam bomo pokazali tudi, kako učinkovito in praktično upravljanje tveganj dosežete v svojem podjetju ali organizaciji.

Zato vas vabimo, da si rezervirate čas in se nam pridružite 21. oktobra 2021 ob 9. uri v Kongresnem centru Lifeclass v Portorožu.

Vse informacije in prijavnica za udeležbo na konferenci pa so na tej povezavi.

Silver Bullet Risk


 

FORUM AGENTI MILANO SE VRAČA z B2B sestanki »v živo« - predstavitev  možnosti sodelovanja na poslovnem dogodku v Milanu

Po lanskoletnem premoru bosta Gospodarska zbornica Slovenije in Javna agencija SPIRIT Slovenija, v sodelovanju z diplomatsko konzularnimi predstavništvi v Rimu in Milanu organizirala udeležbo slovenskih predstavnikov gospodarstva na poslovnem dogodku FORUM AGENTI, ki potekal  2. in 3. decembra letos na letališču Malpensa pri Milanu.

Z željo, da bi predstavnikom slovenskih podjetij predstavili možnosti in pogoje udeležbe na letošnjem  dogodku Forum Agenti Milano, vas vabimo na predstavitveni dogodek, ki bo potekal na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, v ponedeljek, 18. oktobra ob 13. uri.

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE

 

ODPRT JE JAVNI POZIV "VAROVANJE INOVACIJSKEGA POTENCIALA"

Javna Agencija Spirit je objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Na javni poziv za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Prijavitelj lahko kandidira z več projekti, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala -  dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za poln delovni čas in 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja mora biti uvrščena v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispevati tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021, kar je podrobnejše opredeljeno v točki 5.2. Javnega poziva. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR. 

Rok za oddajo:

  1. rok: od 11. 10. 2021, 10:00  do  15. 11. 2021, 13:00 (CET)
  2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET)

Več informacij o pozivu:  https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

 

PODELJENA PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE


Ljubljana, 22.9.2021 – V Domu gospodarstva v Ljubljani je potekala letošnja podelitev priznanj za najboljše inovacije v Osrednjeslovenski regiji v organizaciji GZS Zbornice osrednjeslovenske regije.

Zbrane inovatorje sta nagovorila mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS in dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT. Strokovni del sta pokrila ga. Lynne Elvins iz podjetja Design Rally iz Anglije, ki je izpostavila, da se Design management uspešno uporablja za inoviranje, saj so vse inovacije in kreacije vedno najprej v naših glavah in g. Klemen Kadak iz PwC Slovenije, ki je predstavil, kako lahko monetizacijo inovacij dosežemo s pilotiranjem skozi oblake inovacij. 

»Delovanje podjetij kaže, da pandemija COVID-19 inovativnosti ni zaustavila. Še več, dala ji je vzpodbudo za prilagoditev na spremenjene okoliščine. Doseganje ciljev, rasti in razvoja podjetja so bile ena plat te inovativnosti; družbena odgovornost za zdravje in pustiti pozitiven pečat v ožjem in širšem okolju pa je bila druga plat. In ne glede na to, ali je podjetje prejelo le pohvalo ali priznanje z bronastim, srebrnim ali zlatim leskom, so za nas vsi zmagovalci. Zmagovalci pa so tudi člani Zbornice osrednjeslovenske regije in ostali gospodarstveniki, ki z svojo aktivnostjo pripomogli, da Osrednjeslovenska regija tudi v letu 2020 ostaja še naprej najbolj razvita regija med 12 statističnimi regijami Slovenije,« pa je izpostavila mag. Marjana Majerič, direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije znotraj GZS.

 

Podeljenih je bilo pet zlatihsedem srebrnih in štiri bronasta priznanja ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti. V nagrajenih inovacijskih projektih je sodelovalo preko 80 inovatork in inovatorjev ter več inovacijskih skupin, kar je izjemni dosežek.

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2021

ZBORNIK NAGRAJENIH INOVACIJ

 

Na nacionalni nivo ocenjevanja so bile izbrane tri najvišje ocenjene zlate inovacije:

  • Danfoss Trata, d.o.o. – AB-QM 4.0 - Tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem v zahtevnem mediju,
  • Ekoart hiše, lesena gradnja, d.o.o. (IQwood d.o.o.) –  Stroj za izdelavo mozničenih masivnih lesenih sten brez uporabe lepil - IQwood in sistem vzpostavitev lokalne proizvodnje širom Evrope in
  • LEK farmacevtska družba d.d. – Avtomatizacija procesov v analitskem laboratoriju za razvoj biološko podobnih zdravil.

Nacionalna priznanja za inovacije bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2021 12. oktobra 2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.