Zbornica osrednjeslovenske regije

 

Vabimo vas k druženju na jubilejni 20. podelitvi regijskega priznanja gazela 2021

GAZELA OSREDNJE SLOVENIJE 2021

Dogodek bo potekal v četrtek, 16. septembra 2021, od 17.00 v dvorani A Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana. 

Prisluhnili bomo ambiciji rasti in skupaj zajeli veter podjetnosti!

VABILO IN PRIJAVE


 

KAJ JE OPTIUSOV KARIERNI MEETUP?

 

Je enostavna, organizirana, interaktivna in drugačna oblika povezovanja delodajalcev, iskalcev zaposlitve oz. karierno usmerjenih posameznikov preko Zoom aplikacije.

 

V treh dneh (vsak dan 5) se bo v živo predstavilo samo 15 delodajalcev s svojo osebno noto, vsak na svoj način.

 

ZAKAJ VAS VABIMO K UDELEŽBI?

• ker iščete kader, vendar ste že skoraj izčrpali svoje “kanale” za iskanje novih sodelavcev, zato iščete nove pristope

• želite v živo nagovoriti potencialne sodelavce in se predstaviti kot dober in zanimiv delodajalec

• želite v kratkem času (1h) nagovoriti čim večje število potencialnih kandidatov

• želite predstaviti na drugačen in bolj personaliziran način

 

 

V 1 URI: boste skupaj s svojo ekipo PREDSTAVILI PODJETJE, kulturo, vizijo, delovno okolje, projekte, prosta delovna mesta ter možnost opravljanja študentskega dela, pripravništva ter KLEPETALI Z MNOŽICO VISOKO MOTIVIRANIH TALENTOV v diskretnem okolju. Tako boste nagovorili nove kandidate za prosta delovna mesta ter zgradili bazo potencialnih sodelavcev.


IZKORISTITE EDINSTVENO PRILOŽNOST IN SE PREDSTAVITE TUDI DRUGAČE!

PRIJAVE do zapolnitve mest oz. do 31.8.2021.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.

 

 

ORGANIZATOR KARIERNEGA MEETUP-a: Moja zaposlitev d.o.o.

Podpornik projekta: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije

 

JAVNI RAZPIS – SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP

Slovenski podjetniški sklad je 18.6.2021 v Ur. l. RS, št. 97/2021 objavil Javni razpis JR P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. 

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Razpis je odprt do 1.9.2021.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124


VABILO K VKLJUČITVI V STRATEŠKO RAZVOJNO IN INOVACIJSKO PARTNERSTVO – SRIP MATPRO

Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje strateškega razvojno-inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte

Podjetja, ki so člani GZS, za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine. Skupni imenovalec vseh naporov GZS je doseči za podjetja prijaznejše poslovno okolje ter v domačem in mednarodnem zborničnem omrežju prispevati k ustvarjanju poslovnih priložnosti za njihovo internacionalizacijo. 

Več informacij: Pozdravno pismo za vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo - SRIP MATPRO

Seznam članom v SRIP MATPRO je naveden TUKAJ, pristopna izjava TUKAJ, več o samem SRIPu pa na naši spletni strani.

Vabljeni k sodelovanju!