Zbornica osrednjeslovenske regije

JAVNI RAZPIS – SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP

Slovenski podjetniški sklad je 18.6.2021 v Ur. l. RS, št. 97/2021 objavil Javni razpis JR P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. 

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Razpis je odprt do 1.9.2021.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124


VABILO K VKLJUČITVI V STRATEŠKO RAZVOJNO IN INOVACIJSKO PARTNERSTVO – SRIP MATPRO

Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje strateškega razvojno-inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte

Podjetja, ki so člani GZS, za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine. Skupni imenovalec vseh naporov GZS je doseči za podjetja prijaznejše poslovno okolje ter v domačem in mednarodnem zborničnem omrežju prispevati k ustvarjanju poslovnih priložnosti za njihovo internacionalizacijo. 

Več informacij: Pozdravno pismo za vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo - SRIP MATPRO

Seznam članom v SRIP MATPRO je naveden TUKAJ, pristopna izjava TUKAJ, več o samem SRIPu pa na naši spletni strani.

Vabljeni k sodelovanju!

 


 

Spoštovani,

 

Vabimo vas, da sodelujete pri anketi "Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe od 2022 naprej", s katero želimo preveriti odnos gospodarstva do nedavno predlaganih davčnih sprememb, ki so v zakonodajnem postopku in zadevajo spremembe pri obdavčitvi dohodnine, najemnin, DDPO, kapitalskih dobičkov in DDV.

Elektronska anketa je dosegljiva na naslednji povezavi: http://gzs.1ka.si/a/127073

 

Z vašim sodelovanjem bomo pridobili kakovostno informacijo o naših aktualnih in bodočih usmeritvah.


Hvala za sodelovanje!

 

RAZPIS ZA INOVACIJE GZS OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2021 - je zaključen!


Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2021


Pravico do prijave imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Zbornice osrednjeslovenske regije.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem ali poslovnem procesu v obdobju od1.1.2019 do 31.3.2021.

S prijavo na razpis se podjetja potegujejo za zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti v osrednjeslovenski regiji.
Najboljše zlate regijske inovacije se uvrstijo v tekmovanje za priznanja
GZS za inovacije na nacionalni ravni, ki predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Več…

 

Zakaj prijaviti inovacijo na razpis?

  • ker s svojo inovacijo kandidirate za najvišja nacionalna priznanja za inovativnost z najdaljšo tradicijo v Sloveniji
  • ker s prejemom priznanja dobite dodatno potrditev in povratno informacijo ali ste na pravi poti
  • ker priznanja prinesejo dodatne točke kot referenca na slovenskih razpisih za razvojna sredstva
  • ker s sodelovanjem vstopate in postajate del vedno večje skupnosti slovenskih inovatork in inovatorjev
  • ker je prejeto priznanje verodostojna in odmevna promocija vašega podjetja
  • ker vam priznanje poveča kredibilnost v pogovorih s partnerji in drugimi podjetji

Kako uspešno prijaviti inovacijo?

Koristne napotke, kako učinkovito prijaviti inovacijo, si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/RyqTu2mSHv4.

Rok za prijave: 31.5.2021

 

RAZPIS JE OBJAVLJEN NA TEJ POVEZAVI

 


JAVNI NATEČAJ ZA EVROPSKO NAGRADO ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA - je zaključen!


SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija je 7. 4 2021 objavila javni natečaj Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, ki prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.
Zbirajo se predlogi za šest kategorij podjetništva, upravičeni so državni, regionalni ali lokalni organi ali javno-zasebna partnerstva od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji.


Rok za prijavo je najkasneje do 20. 5. 2021

SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija bo v letošnjem natečaju, največ šestim izbranim prijaviteljem, ki bodo na posameznem področju izbrali največ točk, izplačala finančne nagrade v višini 3.000,00 EUR in izmed teh izbrala dva, ki ju bo poslala na EK.  

EK izbere najboljše projekte po posameznih kategorijah (nominiranci), ki bodo nato predstavljeni na dogodku SME Assembly (novembra 2021 v Sloveniji). kjer bodo razglašeni tudi zmagovalci iz vsake kategorije.

Na natečaj se lahko prijavite vsi, ki spodbujate podjetništvo v Sloveniji (na nacionalni, lokalni ali regionalni ravni). Prijavite se lahko nacionalne organizacije, mesta in skupnosti, javno zasebna partnerstva, izobraževalne institucije, poslovne organizacije ipd.

Vse podrobne informacije najdete na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/365

GZS: GOSPODARSTVO POTREBUJE DODATNI PAKET PROTIKORONSKIH UKREPOV

21.4.2021

Gospodarstvo še vedno čuti posledice trajajoče epidemije covid-19. Zato na GZS izpostavljamo, da je nujno podaljšati in do določene mere spremeniti nekatere že obstoječe ukrepe, kot so čakanje na delo, skrajšani delovni čas, povračilo nekritih fiksnih stroškov, temeljni dohodek ter povračilo oz. kritje stroškov karantene ter odsotnosti zaradi višje sile. Nujno je tudi podaljšanje ukrepov, ki naslavljajo oteženo likvidnostno situacijo v prizadetem delu gospodarstva, kot so moratoriji na kredite in poroštvena shema za nova posojila. 

Več informacij

PODALJŠANJE MORATORIJEV KREDITOV ZA POSOJILA
19.4.2021

Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika vlade in pristojni ministrstvi naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve poroštvene sheme.

Več informacij

SPREJET NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV IN PODALJŠANJE EPIDEMIJE ZA 30 DNI

9.4.2021 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni.Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo. 

Več informacij

OPTIMIZEM VODILNIH GOSPODARSTVENIKOV KLJUB "KORONAKRIZI" NA REKORDNO VISOKI RAVNI!

31.3.2021

Član GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, družba PwC v Sloveniji, je javnosti in medijem predstavila rezultate PwC-jeve globalne in hkrati tradicionalne, letne raziskave med direktorji ter to priložnost izkoristila za poglobljeno razpravo, ki si jo lahko ogledate na povezavi https://vimeo.com/527332629 

 Iz razprave smo izbrali nekaj utrinkov izjav izjemnih sogovornikov, ki jih delimo tudi z vami:

👉 "V leto 2021 smo krenili s polnim zagonom, delujemo na 110 odstotkih, "lockdowna" si ne moremo privoščiti!" - Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel Holding d.d.

👉 "Apeliram na direktorje - če se vam zgodi kibernetski napad, je to lahko konec za vašo organizacijo!" - Vlado Šarenac, direktor v PwC za področje tehnološkega svetovanja za jugovzhodno Evropo

👉 "Vlada je prehitro popustila, glede minimalne plače, to nas dela nekonkurenčne" - Aleša Mižigoj, direktorica Medexa,

👉 "Tudi če bolniško odsotnost delavca krije država, je na izgubi podjetje, saj delo ni narejeno oz. ga je treba prerazporediti" - Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemne

👉 "Zelo podrobno spremljamo naše stranke, ne želimo si, da nas po odpravi državne pomoči in moratorijev kaj preseneti" - Jana Benčina Henigman, predsednica uprave Sberbanke.


 

GZS ZA RAZŠIRITEV IZJEM GLEDE PREHAJANJA MEJE IN NUJNEGA VARSTVA OTROK V ČASU LOCKDOWNA

31.3.2021

GZS je  na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami.

Več informacij

PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL

30.3.2021

Državni zbor RS 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021. 

Več informacij

VLADA SPREJELA UKREPE ZA ZAUSTAVITEV JAVNEGA ŽIVLJENJA MED 1. IN 12. APRILOM

28.3.2021

Več informacij

GZS ZA OHRANITEV DELOVANJA GOSPODARSTVA
23.3.2021

Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva.

Več informacij


DAN GZS ZBORNICE OSREDENJESLOVENSKE REGIJE

12.3.2021

Danes smo s spletnim dogodkom DAN GZS ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE obeležili kar dvojni jubilej - rojstni dan GZS Zbornice osrednjeslovenske regije in 170 letnico Gospodarske zbornice Slovenije.

Udeležence sta nagovorila predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Boštjan Gorjup in predsednik GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, gospod Andrej Božič.

Direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, mag. Marjana Majerič, pa je osvetlila nabor aktivnosti in prednosti članstva v GZS.

Predvsem pa smo se z dogodkom želeli pokloniti našim članom za njihovo pripadnost.  Z veseljem smo prisluhnili tudi izjavam nekaterih naših najzvestejših članov-ambasadorjev GZS ZOR, ki nas spremljajo že več kot trideset let.

 Vabimo vas, da si posnetek celotnega dogodka ogledate na naslednji povezavi:

https://youtu.be/CZSqubM7vmc

 

POBUDA GZS ZA VKLJUČITEV NUJNEGA POSLOVNEGA RAZLOGA MED IZJEME OB PREHODU MEJE

11.2.2021
Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. 

Več...

#PKP VELJA OD 5. FEBRUARJA

5.2.2021

V Uradnem listu RS je bil v četrtek, 4.2.2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covis-19 (PKP8). Zakon je začel veljati 5.2.2021

Povezava na zakon

SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV

3.2.2021

Državni zbor je seji dne 3.2.2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. 

PKP8 - povzetek ključnih ukrepov


ANKETNI VPRAŠALNIK O DRŽAVNI POMOČI 2020


 

PREDLOG #PKP8: GZS PRIPRAVILA PREDLOGE SPREMEMB

27. januar 2021

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti.  

Več informacij

PREDLOG ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (PKP8)

26. januar 2021

Vlada je seji dne 25.1.2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja. 

Več informacij

 

GZS POZVALA FINANČNO MINISTRSTVO K POMOČI PODJETJEM V NAJBOLJ PRIZADETIH DEJAVNOSTIH

22. januar 2021

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga.

Več informacij

 

GZS PRIPRAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA 3PKP8 TER PREDLAGALA SPREMEMBE ZAČASNIH ODLOKOV

18. januar 2021

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Več informacij

 

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI

14.1.2021

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

VLADA NAPOVEDALA PODALJŠANJE ČAKANJA NA DELO

14.1.2021

Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga je država z namenom preprečitve odpuščanja delavcev uvedla kot enega prvih ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19, bo po včerajšnjih napovedih predsednika vlade Janeza Janše podaljšano. V osmem protikoronskem zakonodajnem paketu, ki je v pripravi, naj bi se podaljšalo še vsaj do konca aprila. To je potrdil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj na današnjem sestanku z delodajalskimi organizacijami.

Na GZS sicer pripravljamo nabor ukrepov, za katere pričakujemo, da morajo biti vključeni v #PKP8. Med njimi bomo predlagali tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo celo do 30. junija 2021. V naslednjih dneh bomo predloge ukrepov posredovali na vlado.

KRIZNI DODATEK: GZS DALA POBUDO ZA PSREMEMBO MNENJA MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA POSLOVNE USPEŠNOSTI
13.1.2021
Gospodarska zbornica Slovenije je na MDDSZ naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih.

Več informacij


POZIV K SPOŠTOVANJU PRIPOROČIL


SPREJET #PKP7

Državni zbor je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. #PKP7 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 prinaša tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge. Zakon je Državni zbor RS poslal v obravnavo Državnemu svetu RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Več o ukrepih


Pomoč podjetjem za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2

Zakon ureja in spreminja več ukrepov, med drugim v 106. členu tudi Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2.

Upravičenec do pomoči je pravna ali fizična oseba, organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga -  upravičen je do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 eur. Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
Hitre teste lahko izvedejo izključno izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da izpolnjuje pogoje za upravičenca. 
Prejeta sredstva se morajo namensko porabiti za izvedbo hitrih testov!

GZS pripravila predloge 13 sistemskih ukrepov za #PKP7

Gospodarska zbornica Slovenije je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni paket.

 


 
Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.