Zdravi na kvadrat

Partnerji

V letu 2015 in 2016 pri Združenju kemijske industrije poteka nov projekt PZDM, ki ga je finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 Partnerji v projektu:

Ciljne panoge

 • Prednostno projekt zajema kemijsko industrijo s 4 panogami (kemija, farmacija, plastika in guma), kar skupno predstavlja približno 25.000 zaposlenih. 
 • Zaradi že pridobljenih izkušenj iz prejšnjega projekta in povečanja učinka sodelovanja, bodo nekatere skupinske aktivnosti lahko koristile tudi druge panoge predelovalne industrije, zlasti: 
  • živilsko predelovalna industrija,
  • papirna in papirno predelovalna industrija,
  • tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija,
  • industrija gradbenega materiala in 
  • grafična dejavnost,  
  ki skupno zajemajo še 75.000 zaposlenih.