Zdravi na kvadrat

Namen in cilji


S projekti Zdravi na kvadrat  želimo prispevati k:


 • razvoju celostnega praktičnega pristopa promocije zdravja na delovnem mestu s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni,
 • dvigu kompetenc delovnih organizacij za izvajanje PZDM,
 • razvoju podpornih okolij za krepitev in varovanje zdravja zaposlenih,
 • vključitvi več zaposlenih z zdravstvenimi tveganji v brezplačne preventivne zdravstvene programe

in s tem:


 • izboljšati življenjski slog ter zdravje in počutje sodelujočih,
 • postopoma doprinesti k zmanjšanju števila bolniških odsotnosti z dela in stroškov za delodajalca in  zdravstveno-zavarovalni sistem.


Partnerji

V letu 2015 in 2016 pri Združenju kemijske industrije poteka nov projekt PZDM, ki ga je finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Partnerji v projektu:

Ciljne panoge 

 • Prednostno projekt zajema kemijsko industrijo s 4 panogami (kemija, farmacija, plastika in guma), kar skupno predstavlja približno 25.000 zaposlenih. 
 • Zaradi že pridobljenih izkušenj iz prejšnjega projekta in povečanja učinka sodelovanja, bodo nekatere skupinske aktivnosti lahko koristile tudi druge panoge predelovalne industrije, zlasti: 
  • živilsko predelovalna industrija,
  • papirna in papirno predelovalna industrija,
  • tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija,
  • industrija gradbenega materiala in 
  • grafična dejavnost,  
  ki skupno zajemajo še 75.000 zaposlenih.