Zdravi na kvadrat

Namen in cilji


S projekti Zdravi na kvadrat  želimo prispevati k:


  • razvoju celostnega praktičnega pristopa promocije zdravja na delovnem mestu s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni,
  • dvigu kompetenc delovnih organizacij za izvajanje PZDM,
  • razvoju podpornih okolij za krepitev in varovanje zdravja zaposlenih,
  • vključitvi več zaposlenih z zdravstvenimi tveganji v brezplačne preventivne zdravstvene programe

in s tem:


  • izboljšati življenjski slog ter zdravje in počutje sodelujočih,
  • postopoma doprinesti k zmanjšanju števila bolniških odsotnosti z dela in stroškov za delodajalca in  zdravstveno-zavarovalni sistem.