Zdravi na kvadrat

Projekt Zdravi na kvadrat 2


V letu 2015 in 2016 pri GZSZdruženju kemijske industrije poteka nov projekt PZDM Zdravi na kvadrat 2, ki ga je finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Projekt Zdravi na kvadrat 2 – promocija zdravja na delovnem mestu v kemijski in drugih predelovalnih industrijah je projekt, v katerem poleg GZS–Združenja kemijske industrije, kot vodje projekta, sodelujejo tudi ključni deležniki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga v lokalnem okolju: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Olimpijski komite Slovenije  združenje športnih zvez (OKS), Športna zveza Ljubljane in Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja zaposlenih ter zmanjšanju obolevnosti in odsotnosti z dela. Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije zdravja na delovnem mestu s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske pisarne OKS, zdravstveno vzgojni centri...), ki nudijo podporo na področju razvoja zdravega življenjskega sloga. Poleg kemijske industrije so v projekt vključeni še živilsko predelovalna, papirna, tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija, industrija gradbenega materiala ter grafična dejavnost, kar skupno zajema preko 100.000 zaposlenih.