Zdravi na kvadrat

Projekt Zdravi na kvadrat 1


Pri Združenju kemijske industrije (GZS) je od julija 2013 do julija 2015 potekal projekt PZDM Zdravi na kvadrat, v katerega so bila vključena podjetja iz kemijske in kovinske industrije, kar predstavlja 80.000 zaposlenih. V dveh letih se je v različne aktivnosti vključilo več kot 2600 zaposlenihPodročja projekta Zdravi na kvadrat so bila sledeča:

  • Standard o varnosti in zdravju pri delu (OHSAS 18001)
  • Spremljanje stanja delavcev, absentizem/prezetizem
  • Varovanje zdravja in kemijska zakonodaja REACH in CLP/GHS
  • Ergonomija, poškodbe pri delu, mišično kostne bolezni
  • Psihosocialna tveganja, nadgradnja odnosov in psihoaktivne snovi na delovnem mestu
  • Zdrava prehrana in izboljšanje prehranskih navad
  • Gibanje doma in v službi 

Organiziranih je bilo več izobraževalnih modulov – uvodnih in nadaljevalnih skupnih seminarjev, nato je lahko posamezno podjetje, glede na potrebe, koristilo tudi pomoč strokovnjaka oz. mentorja v samem podjetju (individualna mentorska pomoč). Vzporedno so potekale tudi podporne aktivnosti, kot so dnevi zdravja v podjetjih, razne delavnice (zdrava prehrana, opuščanje kajenja, osteoporoza, prostata, fizioterapevtske vaje) ter gibalne aktivnosti za zaposlene. 

Na področju prehrane je potekala kampanja izboljševanja prehranjevanja zaposlenih, katere cilj je bil z raznimi akcijami spodbujati zdravo prehranjevanje na delovnem mestu (preveč soli škodi, uživajmo več lokalnega sadja in zelenjave, uživajmo več vode ...). Na področju gibanja je bila organizirana nordijska hoja, gibalne vaje, oblikovale so se tudi tekaške skupine. Glede na specifiko delovnega mesta so bile zaposlenim prikazane raztezne vaje za gibalne odmore na delovnem mestu, ki naj bi se izvajale vsaj dvakrat dnevno po 5 minut.

   

 Podjetja so lahko koristila obogatene tečaje prve pomoči zaposlene, pri katerih so bili predstavljeni tudi brezplačni preventivni zdravstveni programi, ki potekajo v lokalnem okolju v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji in so lahko v veliko pomoč delodajalcem pri načrtovanju in izvajanju PZDM. Brezplačni programi za udeležene, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zajemajo področja kot so: zdravo hujšanje, opuščanje kajenja, gibanje, zdrav življenjski slog, pomoč tveganim pivcem alkohola, delavnice preprečevanja stresa in depresije ter nacionalne programe za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu (ZORA), dojkah (DORA) in debelem črevesu in danki (SVIT).

 


Gojimo skrb za zdravje, spodbujamo veselje do dela in življenja!