Zdravi na kvadrat

Podprojekt JejZDRAVO

Zasnova aktivnosti v tem podprojektu sloni na izčrpnih izkušnjah in viziji za nadaljnje delo predhodnega prvega projekta Zdravi na kvadrat in na predlogu Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki navaja, da je za izboljšanje zdravja populacije smiselno načrtovati in izvajati aktivnosti za spodbujanje podpornih okolij s poudarkom na ponudbi zdravju koristne hrane v delovnih organizacijah. 

Kronične nenalezljive bolezni (KNB) predstavljajo glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti v Sloveniji, saj povzročijo več kot 70 % smrti (SZO 2010). Tudi neuravnotežena prehrana je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za zdravje. Brez ustreznega ukrepanja se bo pomembno povečalo breme KNB in zmanjšala delovna zmožnost pri aktivni populaciji. To je še posebej pereče zaradi daljšanja delovne dobe. Podatki za leto 2012 kažejo, da ima v Sloveniji telesno maso večjo od priporočene 42 % žensk in 66,6 % moških, to pomeni, da je delež telesnega maščevja povečan pri pomembnem delu populacije. Opaziti je trend naraščanja obsega debelosti, ki je izrazitejši pri moških in je vezan na nižji socialno-ekonomski status. Z izbranimi ukrepi je potrebno spodbujati bolj zdravo prehranjevanje, kar vključuje uživanje več sadja in zelenjave, rib, zmanjšanje vnosa trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli ter povečanje vnosa polnozrnatih žit in žitnih izdelkov. Prehrana med delovnim časom vpliva na zdravje, počutje in produktivnost delavca. S primerno ponudbo obrokov se delavcu omogoča zdravo izbiro in se ga na ta način spodbuja k bolj zdravem prehranjevanju med delovnim časom in sicer. 

Aktivnosti podprojekta JejZDRAVO

Pri podprojektu JejZDRAVO skušamo vplivati na pozitivno spremembo prehranjevalnih navad zaposlenih glede na način organiziranosti prehranjevanja v posameznem podjetju. Od začetka projekta so se motivatorji za PZDM lahko udeležili delavnice o zdravi prehrani, organizirana je bila tudi dvodnevna delavnica za pridobitev znaka Zdravju koristna jed. V več podjetjih so potekale delavnice zdrave prehrane za zaposlene.

Spremembo prehranjevalnih navad med zaposlenimi spodbujamo s sledečimi aktivnostmi:

·        Za zaposlene, ki se prehranjujejo v restavraciji podjetja nudimo aktivnosti za ponudnike prehrane:

- Dvodnevna delavnica za kuharje za pridobitev znaka Zdravju koristna jed – za več podjetij hkrati

Praktična delavnica za kuharje znotraj podjetja – pregled jedilnikov ter predlogi priprave bolj zdravih in uravnoteženih obrokov

·        Za zaposlene, ki si nosijo malico s seboj ali jo pripravljajo v službi

- Delavnica zdrave in uravnotežene prehrane za zaposlene, kako pripraviti uravnotežen obrok doma ali v službi

·    Za zaposlene, ki si malico kupujejo v trgovini bomo pripravili priročnik z idejami za zdrave obroke ter na kaj mora biti posameznik pri nakupovanju živil pozoren. Publikacija bo na voljo v elektronski  verziji.

 Predvidoma v novembru 2016 bomo organizirali skupni seminar za motivatorje PZDM in pripravljavce obrokov v podjetju, predstavili znak Zdravju koristna jed ter podelili znake tistim, ki so si znak že prislužili v okviru projekta.

Kampanja izboljševanja prehranjevanja – načrtovanih 5 akcij

  • (P)ostanimo zdravi tudi za praznike
  • Zajtrk  najpomembnejši obrok v dnevu
  • Uživajmo več vode
  • Uživajmo manj soli
  • Polnozrnati izdelki

 Priporočamo, da za promocijo zdrave prehrane v podjetju zaposlenim ob različnih priložnosti predvajate naslednje posnetke:

-        Uživajmo več sezonskega sadja in zelenjave in manj mastne hrane

-        Uživajmo več vode

-        Uživajmo manj soli

-        Zdrava prehrana

Za koriščenje posameznih aktivnosti izpolnite spletno prijavnico.