Gospodarske družbe v osrednjeslovenski regiji ustvarile skoraj polovico prihodkov družb v državi

 

Rezultati analize poslovanja gospodarskih subjektov v osrednjeslovenski regiji GZS za leto 2022 regijo še naprej umeščajo na prvo mesto kot najbolj razvito slovensko regijo.  

V analizo regionalne GZS smo vključili 30.389 družb, 12.718 samostojnih podjetnikov in 102 zadrugi. Njihovo poslovanje je tudi v letu 2022 ostalo pozitivno, oziroma se povečalo glede na leto poprej.

Gospodarske družbe, ki imajo sedež v osrednjeslovenski gospodarski regiji, predstavljajo kar 43,4-odstotni delež vseh družb v Sloveniji. Lani so imele 210.277 zaposlenih glede na število delovnih ur, kar je 39,3 odstotka vseh zaposlenih v državi, ustvarile pa so 72.483 milijonov EUR prihodka, tj. 49,3 odstotka vseh prihodkov iz prodaje in 28.894 milijonov EUR  oz. 45,1 odstotka čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. Ustvarile so 42 odstotkov celotne dodane vrednosti in 42,1 odstotka celotnega neto čistega dobička družb v Sloveniji. 

V regiji je leta 2021 delovalo 26,1 odstotka vseh samostojnih podjetnikov in 26 odstotkov vseh zadrug v Sloveniji. Zaposlovali so 22,8 odstotka oseb, zaposlenih pri podjetnikih, ustvarili 24,4 odstotka vseh prihodkov iz prodaje in 19,9 odstotka prihodkov od prodaje na tujih trgih. Zadruge v osrednjeslovenski regiji so imele 12 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarile 11,1 odstotka vseh prihodkov iz prodaje v primerjavi z zadrugami v Sloveniji.


Mikro in majhne družbe predstavljajo 98 odstotkov gospodarstva regije in 84 odstotkov Slovenije

Glede na velikost gospodarskih družb v strukturi regijskega gospodarstva po številu prevladujejo mikro družbe. Te predstavljajo 84,6 odstotka vseh gospodarskih družb, skupaj z majhnimi družbami pa kar 98 odstotkov vseh družb v regiji in 84 odstotkov v Sloveniji. 

Po številu gospodarskih družb so na prvih štirih mestih še vedno najbolje zastopane dejavnosti področja M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, področja G – trgovina s popravilom motornih vozil, področja F – gradbeništvo in področja C – predelovalne dejavnosti. V teh dejavnostih je bilo skupaj registriranih 64 odstotkov družb, pri njih pa je bilo zaposlenih 66 odstotkov vseh zaposlenih glede na delovne ure v regiji.

Glede na velikost gospodarskih družb so bile v letu 2022 na prvem mestu po številu zaposlenih velike družbe. 247 velikih družb iz osrednjeslovenske regije je zaposlovalo več kot 83 tisoč oseb glede na delovne ure ali 43,6 odstotkov vseh skupaj zaposlenih v slovenskih gospodarskih družbah.

Celoten dokument je dostopen TUKAJ

Osrednjeslovensko regijo GZS sestavlja 31 občin

Iz ljubljanske urbane regije je 25 občin, ki so: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika ter 6 občin iz jugovzhodnega dela statistične regije: Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica.

Gospodarstvo osrednjeslovenske regije temelji na štirih dejavnostih: na strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti, trgovini s popravilom motornih vozil, gradbeništvu in predelovalni dejavnosti.

 

Avtor: GZS ZOR