Zapri

GZS v projektih


CB-WBL, Interreg Italija-Slovenija, 1/10/2017-31/3/2019

 

Partnerji:

1.       Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa, Trst (prijavitelj in vodilni partner)

2.       Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana

3.       Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

4.       Šolski center Nova Gorica, Nova Gorica

5.       Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, Trst

6.       ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L., Benetke

Pričakovani neposredni učinki projekta

V prvi šestih mesecih bosta na čezmejnem območju programa Interreg Italija- Slovenija dosežena dva pomembna premika za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Sklenjen bo sporazum med odgovornimi dejavniki za poklicno in strokovno izobraževanje ter zastopniki gospodarstva o čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom. Ob tem bo vodilnemu osebju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter predstavnikom gospodarstva omogočeno, da na skupnih delavnicah okrepijo sodelovalne zmogljivosti.

Do konca 2018 bodo poklicnemu in strokovnemu izobraževanju na voljo rešitve in orodja, ki bodo v pomoč v pripravi, izvedbi in evalvaciji delovnih praks v sosednjem čezmejnem pasu. Ponudene bodo rešitve za izboljšanje že obstoječih čezmejnih praks. Pripomočki in orodja bodo omogočili, da se zmanjša obremenitev od ukvarjanja s pretežno formalnimi aspekti in se težišče premakne na načrtovanje želenih učnih rezultatov praktičnega usposabljanja.

Tudi šolski koordinatorji in mentorji v podjetjih bodo na tečajih pridobili ustrezne kompetence za organiziranje, izvajanje in vrednotenje čezmejnega praktičnega usposabljanja, ob tem pa jim bo tudi ponujena priložnost, da preverijo ustreznost izdelanih rešitev in izboljšav.

Inovativen podvig projekta bo model praktičnega usposabljanja z delom po meri generacije, ki ji je blizu timsko delo prej kot hierarihčni sistem; ta bo hkrati malim in srednje velikim podjetjem omogočil sodelovanje prav s talenti »digitalne« generacije; obenem jim bo omogočil odkrivanje res najboljših iz širšega čezmejnega zaposlovalnega bazena.

Nastavljen bo informatski sodelovalni sistem, po katerem bodo lahko poklicne in strokovne šole za dijake določene smeri oziroma kvalifikacije poiskala najustreznejše podjetje določene panoge za praktično usposabljanje pri delodajalcu na celotnem čezmejnem slovensko-italijanskem območju. Vse te rešitve bodo do konca prihodnje leta dosegljive na odprti sodelovalni digitalni dvojezični platformi.

Število mesecev: 18 (od 1.10.2017 - 31.3.2019)

Vrednost v evrih: 906.248,55

Za več informacij o projektu lahko spremljate Facebook, Twitter in LinkedIn stran projekta.


Fotogalerija