Zapri

GZS v projektih


Webinar: Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

Na prvem izmed treh webinarjev o psihosocialni podpori zaposlenim in delodajalcem v času epidemije boste poznali nekatere psihološke značilnosti vpliva socialne izolacije v času epidemije na občutenje in percepcijo ter vedenje ljudi skozi prizmo skrbi za duševno zdravje zaposlenih.

Predstavljene bodo najpogostejše nevarnosti posledic epidemije in okvirna priporočila za preprečitev in sanacijo negativnih posledic epidemije na zavest, čustva, duševnost in vedenje posameznika in skupine. Izpostavljene bodo aktivnosti potrebne za vrnitev motivacije in delovne učinkovitosti na prejšnjo raven ter ključni izzivi, s katerimi se bo potrebno tudi na organizacijskem nivoju podjetja ukvarjati, če želimo pomagati zagnati motivacijo in delo v prejšnje okvirje. Pri tem je ena ključnih vlog prav vloga vodij.

Na webinarju bomo osvetlili, kakšna je vloga vodij in kako lahko podjetje zagotovi ustrezne pogoje za ohranjanje ali vrnitev na ustrezno raven delovne motivacije - kaj je naloga organizacije, kaj naloga vodij in kaj naloga posameznika. Spoznali boste konkretne tehnike in načine vodenja sodelavcev.

Fotogalerija