Zapri

GZS v projektih


Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v pilotnih aktivnostih projekta Desalps na temo dizajnerskega razmišljanja (Design thinking)

Vas zanimajo orodja oz. metodologija, s katerimi lahko naslovite vaše izzive? Govorimo o dizajnerskem razmišljanju (Design Thinking).

EAPPREN: Krepitev zmogljivosti posredniških organizacij preko e-učenja

V okviru projekta EAPPREN so bila razvita orodja za posredniške organizacije in podjetja, ki so vključeni v vajeništvo.

Okrogla miza, Kako bo industrija 4.0 vplivala na inovativnost zasavskih podjetij?

krogla miza, Kako bo industrija 4.0 vplivala na inovativnost zasavskih podjetij? in predstavitev projekta SPACE4COCREATE

Project ROSIE - National Targeted Event

Project ROSIE - National Targeted Event. Gospodarski forum »V KORAK Z INDUSTRIJO 4.0«. Na forumu bomo spregovorili o Industriji 4.0, kaj je in kako se podjetja nanjo pripravljajo. S predstavniki gospodarstva si bomo delili izkušnje, načrte in pričakovanja, ki jih prinaša nova industrijska revolucija in predstavili, kaj se obeta na področju odgovornega inoviranja.

Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje / responsible innovation”

Projekt ROSIE: Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje / responsible innovation”. Evropska komisija podpira uvajanje modela “odgovornega inoviranja” v EU programe za razvoj in inovacije; že sedaj je le-ta eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju in izboru projektov Obzorja 2020. Odgovorno inoviranje je pristop, ki predvideva, ocenjuje možne posledice in družbena pričakovanja v zvezi z raziskavami in inovacijami; njegov cilj je pospešiti vključujoče in trajnostne raziskave ter inovacije za konkurenčnejša podjetja.

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij - Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB. Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom na novinarski konferenci, organizirani ob kick-off srečanju v Ljubljani 16. novembra 2017.

CAB Crossborder Acceleration Bridge

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja

Državni zbor Republike Slovenije je marca sprejel RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA za obdobje 2018-2028, ki jo opredeljuje Zakon o duševnem zdravju. Osnovni poudarki se nanašajo na krepitev in ohranjanje dobrega zdravja, preventivo za preprečevanje duševnih motenj ter zmanjšanje stigmatizacije in diskriminacije oseb z duševno motnjo. Več informacij najdete pod naslednjo povezavo.

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (NAPREJ)

V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih.