Zapri

Aktualne informacije


MGTŠ: Priložnost za tiste oškodovance, ki še niso oddali ocene škode in možnost za izplačilo predplačil

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na pobudo gospodarstva objavilo poziv za oddajo ocene škode za oškodovance iz gospodarstva po avgustovih poplavah in plazovih, ki do 20. septembra 2023 niso oddali ocene škode. Hkrati ministrstvo obvešča oškodovance, ki so oceno škode že oddali do 20. septembra 2023 in še niso prejeli predplačila, da lahko oddajo vlogo za dodelitev predplačila.

Povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju zaradi poplav je podaljšano do konca novembra

Vlada RS je v petek, 27.10.2023, s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo v povezavi s posledicami poplav.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 27. 10. 2023

Vlada je na dopisni seji v petek, 27. 10. 2023, potrdila spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki ga bo Državni zbor obravnaval po nujnem postopku.

Delovišča na vodotokih po poplavah

Na spletni strani Direkcije za vode RS so v spletnem pregledovalniku delovišč objavljene lokacije ter opisi aktualnih in zaključenih delovišč, kjer se izvajajo nujna dela na vodotokih po poplavah v avgustu 2023.

Na GZS o ukrepih za obnovo po poplavah

Na torkovi razširjeni zaledni skupini za poplave so državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic, predsednik sveta vlade za obnovo po poplavah Marjan Pipenbaher, strokovnjak za hidrologijo Rok Fazarinc ter direktor GZS-Zbornice gradbeništva in IGM Gregor Ficko razpravljali o kratko- in dolgoročnih ukrepih, potrebnih za odpravo posledic poletnih poplav, sanacijo in razvoj.

Vidiki organizacije in izvedbe solidarnostne delovne sobote (po ZIUOPZP) – krajša pojasnila

Iz besedila 101. in 102. člena Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) izhajata začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obveznega solidarnostnega prispevka. Pravna služba GZS je pripravila krajša pojasnila.

Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila.

Ponudbe podjetij

Seznam članov Gospodarske zbornice Slovenije, ki nudijo pomoč podjetjem in posameznikom v času sanacije škode.

Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.

Vozila, poplavljena nad nivojem sedeža, neprimerna za varno udeležbo v prometu

Ljubljana, 13. september 2023 - Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki deluje v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice, opozarjajo, da številnih vozil, ki so bila poplavljena, ni mogoče popraviti na način, da bi lahko bila varno vključena v nadaljnji promet. Tudi po izvedbi popravila vozil, ki so prišla v stik z vodo nad nivojem sedeža, je vprašljivo zanesljivo delovanje naprav, ki zagotavljajo varno udeležbo v prometu.