Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

 

Motivacija in samomotivacija – vloga posameznika in vodij

Na prvem izmed treh webinarjev o psihosocialni podpori zaposlenim in delodajalcem v času epidemije boste poznali nekatere psihološke značilnosti vpliva socialne izolacije v času epidemije na občutenje in percepcijo ter vedenje ljudi skozi prizmo skrbi za duševno zdravje zaposlenih. Predstavljene bodo najpogostejše nevarnosti posledic epidemije in okvirna priporočila za preprečitev in sanacijo negativnih posledic epidemije na zavest, čustva, duševnost in vedenje posameznika in skupine. Izpostavljene bodo aktivnosti potrebne za vrnitev motivacije in delovne učinkovitosti na prejšnjo raven ter ključni izzivi, s katerimi se bo potrebno tudi na organizacijskem nivoju podjetja ukvarjati, če želimo pomagati zagnati motivacijo in delo v prejšnje okvirje. Pri tem je ena ključnih vlog prav vloga vodij. Na webinarju bomo osvetlili, kakšna je vloga vodij in kako lahko podjetje zagotovi ustrezne pogoje za ohranjanje ali vrnitev na ustrezno raven delovne motivacije - kaj je naloga organizacije, kaj naloga vodij in kaj naloga posameznika. Spoznali boste konkretne tehnike in načine vodenja sodelavcev.

Sklop webinarjev o psihosocialni podpori zaposlenim in delodajalcem v času epidemije:

21.5.: Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

22.5.: Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

 

Predavatelja:

dr. Matej Tušak

Matej Tušak, doktor psihologije, je od leta 1992 zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje različne predmete s področja psihologije. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in v tujini. Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih in tujih športnikov. Kot športni psiholog je aktivno sodeloval na številnih prvenstvih in petih Olimpijskih igrah. Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 450 člankih, knjigah in drugih publikacijah. Bil je predsednik sekcije za psihologijo športa, član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, član Sport Psychology Council, član odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem Komiteju Slovenije, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA idr. Je vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport ter predstojnik Katedre za družboslovne in humanistične vede v športu. Dela tudi kot psihoterapevt. Aktiven je na področju raziskovalnega dela, kjer sodeluje z mnogimi tujimi raziskovalci. V zadnjih letih je bil vodja ali aktivni sodelavec pri 18 raziskovalnih projektih. V zadnjem času predava in svetuje v mnogih šolah, domačih in tujih podjetjih, je član mednarodnega tima za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje stres, šport, zdravje in psihologijo. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije. Izvaja usposabljanja na delovnem mestu, merjenja in spreminjanje organizacijske kulture, poslovne coachinge, sodeluje pri prenovah poslovnih procesov, izvaja selekcijo kadrov idr.

Tina Kastelic

Tekom študija psihologije se je usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje sem nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Je specializantka organizacijske transakcijske analize, opravljen ima Trening trenerjev, osnovo medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Ima številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih se je specializirala za kompleksne kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog, ipd.). Izvaja tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin in coachinge. 2016 – 2018 je bila v vlogi HR partnerja za celotno orodjarstvo, od 2017 dalje pa je tudi HR partner za SRIP materiale, tovarne prihodnosti in krožno gospodarstvo. Z letom 2019 je postala tudi HR partner za IKT.

Pripete datoteke

Fotogalerija