GZS v projektih


NAPREJ: Priročnik za krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu

Z veseljem vam sporočamo, da je Priročnik Programa PSDT objavljen!

Novembrske novice

Pretekli teden smo posvetili spominu na pokojne. Vsako izgubo spremlja žalovanje, ki je lahko različno dolgo in vpliva na naše duševno zdravje. Je obdobje, v katerem se soočamo z globoko žalostjo, ki vpliva na naše mišljenje, spomin in koncentracijo.

CYBER, Interreg Europe, 6/2018-5/2023

Kibernetske grožnje ne poznajo meja in postajajo čedalje bolj napredne

Projekt NAPREJ - novice, oktober 2018

NAPREJ - septembrske novice

Novice v okviru projekta "NAPREJ - Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile"

Okrogla miza, Kako bo industrija 4.0 vplivala na inovativnost zasavskih podjetij?

krogla miza, Kako bo industrija 4.0 vplivala na inovativnost zasavskih podjetij? in predstavitev projekta SPACE4COCREATE

Project ROSIE - National Targeted Event

Project ROSIE - National Targeted Event. Gospodarski forum »V KORAK Z INDUSTRIJO 4.0«. Na forumu bomo spregovorili o Industriji 4.0, kaj je in kako se podjetja nanjo pripravljajo. S predstavniki gospodarstva si bomo delili izkušnje, načrte in pričakovanja, ki jih prinaša nova industrijska revolucija in predstavili, kaj se obeta na področju odgovornega inoviranja.

Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje / responsible innovation”

Projekt ROSIE: Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje / responsible innovation”. Evropska komisija podpira uvajanje modela “odgovornega inoviranja” v EU programe za razvoj in inovacije; že sedaj je le-ta eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju in izboru projektov Obzorja 2020. Odgovorno inoviranje je pristop, ki predvideva, ocenjuje možne posledice in družbena pričakovanja v zvezi z raziskavami in inovacijami; njegov cilj je pospešiti vključujoče in trajnostne raziskave ter inovacije za konkurenčnejša podjetja.

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij - Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB. Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom na novinarski konferenci, organizirani ob kick-off srečanju v Ljubljani 16. novembra 2017.

CAB Crossborder Acceleration Bridge

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.