GZS v projektih


SPACE 4 COCREATE; 10/2016-09/2018; ERASMUS+

 

Za leto 2020 je EU predvidela vzpostavitev cilja doseči 75% stopnjo zaposlenosti moških in žensk, starih med 20 in 64 let (Evropska strategija 2020). Pri tem so ključni kvalificirani delavci s poklicnimi profili, ki so prilagojeni novim zahtevam trga dela in potrebam za doseganje tega cilja. Za dosego hitrega in primernega prehoda v zaposlitev, bi morali izobraževanje in sistemi usposabljanja zagotavljati primerno mešanico kvalifikacij in kompetenc. Najpomembnejša faktorja za zagotavljanje zaposlenosti in konkurenčnosti sta talent in inovacija. Zaveznik tega konteksta je koncept odprte inovacije. Podjetja začenjajo v svojih organizacijah predstavljati modele odprte inovacije, s kombiniranjem notranjih in zunanjih znanj, z namenom razvijanja novih in inovativnih projektov in produktov.

Sistemi poklicnega izobraževanja (VET) na splošno bazirajo na tradicionalnem načinu delovanja, kjer imajo dijaki v poklicnem izobraževanju pasivno vlogo in so postavljeni daleč stran od dejanskega poslovnega sveta. Izziv projekta je ustvarjanje novih priložnosti s strani VET inovacijskih sistemov in ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti. Za dosego tega je potrebno predvideti potrebe industrije/podjetij, natančno identificirati priložnosti za ustvarjanje novih produktov ali produktivnih procesov, ki pripomorejo h konkurenčnosti podjetij in zaposljivosti mladih.

Cilji projekta SPACE 4 COCREATE – Odprti in inovativni prostori za delovno sodelovanje med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poslovnimi organizacijami so:

  • ustvariti odprt model, metodologijo in orodja, na podlagi inovacijskih modelov, naslovljene na strokovnjake centrov poklicnega izobraževanja (učitelje, mentorje, vodnike…
  • s pomočjo mladih VET skupin s podjetji razviti inovativne projekte
  • učvrstiti povezavo/odnos med VET ponudniki in poslovnimi subjekti (izobrazba in zaposljivost)
  • podpiranje sinergije med svetom izobrazbe in poslovnim svetomdijakom v poklicnem izobraževanju omogočiti priložnost delati na dejanskih projektih in primerih v podjetjih, v okviru poklicno-izobraževalnih delavnic, laboratorijev ipd.

Glavni rezultat projekta bo:

  • SPACE 4 COCREATE MODEL (model odprte inovacije) za razvijanje uporabnih projektov inovacije s podjetji in mladimi VET skupinami. Model bo definiral boljši način sodelovanja med sistemi poklicnega izobraževanja in zaposlenostjo ter način izboljšanja sinergije med izobraževanjem, raziskovanjem in poljem inovacij.
  • SPACE 4 COCREATE SKUPEK ORODIJ: metodologije, orodja in viri, ki pripomorejo h konceptualizaciji, oblikovanju, implementaciji in potrjevanju uporabnih projektov inovacij, ki bodo naslavljali centre poklicnega izobraževanja in vključevali tako njih, kot tudi poslovni sektor.

 

Fotogalerija