GZS v projektih


SMeART, ERASMUS+, 01/2017 – 12/2019


 

Zavezništvo znanja za izpopolnjevanje evropskih SME-jev za doseganje sprememb v pametnem inženiringu: največji izziv za današnjo evropsko inženirsko gospodarstvo je tako imenovana pametna industrija, ki je razumljena kot inteligentne, na informatiki bazirane komponente in sistemi v okviru vseh polj dobavne, proizvodne in distribucijske verige. Ta nepovraten korak naprej v razvoju industrije je primerljiv s predstavitvijo parne energije, elektrike ali osnovnih informacijskih tehnologij v predhodnih fazah in je zato znan tudi kot četrta industrijska revolucija.

Inženirska podjetja morajo reagirati hitro, saj morajo:
• graditi na informacijsko nadzorovani komunikaciji in interakcijskih procesih med različnimi akterji med celotnim procesom produkcije in vrednostne verige
• razvijati in implementirati kiber-fizične sisteme
• redefinirati upravljanje in usposobljenosti zaposlenih
• restrukturirati organizacijo dela in tok komunikacije

Na žalost so evropska podjetja slabo pripravljena na ta razvoj in zaostajajo pred svojimi tekmovalci v ZDA in Aziji. Še posebej  SME-ji, ki predstavljajo hrbtenico evropske industrije in so hkrati še vedno globalne vodje na mnogih segmentih trga, so pod ogromnim pritiskom poskušajoč ne izgubiti kontakt in svoj delež na trgu, srednjeročno. Pred kratkim so nekatere državne iniciative spregovorile o pametni industriji, vendar zelo splošno in ne medsebojno povezano z drugimi, ter SME-jem zagotovile malo podpore.

Zato je prišlo do pobude za projekt SMeART, z namenom zgraditi trajnostno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in inženirskimi SME-ji in s tem zagotoviti uspešen prenos do pametne industrije, s pomočjo:
• primerjalnega opisa glavnih iniciativ pametne industrije v vseh 28 državah članicah in njihovega medsebojnega povezovanja skozi projekt;
• raziskave o trenutnem stanju pametne industrije pri inženirskih SME-jih in profiliranju jasnih področij, za podporo in vodenje visokošolskih ustanov;
• razvoja poslovnega modela sodelovanja visokošolskih zavodov, za nadgradnjo SME-jev ter njihovo lažje premagovanje ovir v pametnem inženiringu;
• razvoja spletnega portala za učenje, izmenjavo in mreženje, z namenom zagotovitve nadaljnjega sodelovanja, razvoja in lobiranja.

Za več informacij lahko kontaktirate Simono Rataj iz GZS. 

Fotogalerija