GZS v projektih


Learning by Doing, Interreg Danube, 1/1/2017 – 30/6/2019

Prehod proti praktičnemu usposabljanju z delom (Work-Based Learning; WBL) v izobraževanju služi potrebam prebivalstva, podjetij in celotni družbi in je zato privlačen odgovor na mnoge teritorialne izzive, s katerimi se donavske države soočajo. V poklicnem izobraževanju in usposabljanju (Vocational Education and Training, VET), je WBL posebnega pomena, saj v Evropi približno polovica delovnih mest zahteva srednjo stopnjo izobrazbe, pridobljeno predvsem preko poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

V podjetja in prakso usmerjene oblike praktičnega usposabljanja z delom ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr. vajetništvo in dualni sistem poklicnega izobraževanja), imajo močan pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo in družbe (npr. olajšanje prehoda iz sveta izobraževanja, v svet dela, povečanje zaposlenosti mladih, zmanjšanje razlik na trgu dela), zato so mnoge države iz Podonavja že uvedle predhodne ukrepe z delnimi rezultati. Čeprav je okrepitev praktičnega usposabljanja z delom na vrhu evropskega odgovora na krizo in zato izpostavljena v evropski strategiji za leto 2020, Cedefop in EAfA (Evropska zveza za vajetništvo), podatki jasno kažejo, da  oslabljenost institucij, pomanjkanje sodelovanja med VET akterji, pomanjkanje zmogljivosti in kulturna ozkost, ogrožajo prehod obstoječih VET sistemov proti bolj od povpraševanja odvisnem poklicnem izobraževanju v podonavski regiji.

Projekt zato namerava izboljšati kapacitete vseh relevantnih VET akterjev skozi krepitev regionalnih, nacionalnih in transnacionalnih partnerstev, z namenom lažjega prehoda  obstoječih VET sistemov v državah Podonavja.

Za več informacij sledite povezavi.


Fotogalerija