GZS v projektih


EAPPREN, ERASMUS +, KA3, Podpora za reformo politik

 

25. in 26. maja so se partnerji projekta EAPPREN sestali na njihovem drugem transnacionalnem sestanku projektne skupine, da bi pripravili načrt za razvojni proces in program usposabljanja, ki bi se osredotočil na razvoj zmogljivosti med posredniškimi organizacijami za to, da bi prevzele aktivno vlogo pri promoviranju in podpiranju visokokakovostnih vajeništev v partnerskih državah in drugod.

 Partnerstvo je sklenjeno med državami, ki so članice Evropske Unije (na primer Latvija, Bolgarija, Ciper, Grčija in Španija) in EfVET, organizacijo, ki združuje federacije za industrijo, gospodarske zbornice, organizacije za podporo poslovanja, ter izvajalce poklicnega izobraževanja.

 Znano je, da je sodelovanje nujno gonilo za širitev možnosti in za usposabljanja skozi vajeništva. V tem primeru se izvajalci poklicnega izobraževanja pogosto soočajo s težavami, ko se hočejo povezati z manjšimi in srednjimi podjetji. Nemalokrat pride do neskladji med razvojem učnih programov in potrebami podjetji. Poleg tega srednja in manjša podjetja težko razporedijo svoj čas in sredstva za to, da bi sodelovala pri izobraževalnem procesu. Ocenjujemo, da posredniške organizacije delujejo kot pomembna stičišča za tovrstno sodelovanje.

  

"V današnjem svetu bodo izobraženi vajenci prispevali k večji konkurenčnosti industrij in podjetji. Ta projekt je prvotno namenjen državam, kjer so vajeniški programi še v zgodnjih fazah razvoja. Prepričani smo, da nam bo ta projekt pomagal napredovati."

N. Kotsonis, Generalni direktor Federacije za podjetja in industrije Peloponeškega otočja in zahodne Grčije. 

 

Glavni cilj tega projekta je razvoj paketa usposabljanja, ki podpira združevanje srednjih in manjših podjetji, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sodelujočih organizacij kot so razne zveze, gospodarske zbornice, občine in prostovoljne agencije za promocijo in širitev nabora pripravništev in dobrih praks za zagotovitev možnosti za graditev zmogljivosti za angažma pri zagotavljanju in širitvi visokokakovostnih pripravništev.

 Dodatno k novemu paketu usposabljanja, so ustvarili tudi inovativno spletno orodje za povezovanje bodočih vajencev in srednjih in manjših podjetji.

 Spremljajte naš razvoj medtem, ko oblikujemo, preizkušamo in izboljšujemo EAPPREN program usposabljanja v procesu priprave končnega izdelka.

 Za več informacij obiščite spletno stran www.eappren.eu.

Fotogalerija