GZS v projektih


CAB, Interreg Italija-Slovenija, 1/9/2017 - 31/8/2019


Projekt CAB

(Crossborder Acceleration Bridge)

 

Kick-Off + novinarska konferenca

 

četrtek, 16. novmeber 2017

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Poslovna oaza, 7 nadstropje

 

 

PROGRAM

Jezik: Angleščina

11.00

Pozdravi

11.10

Uvodni govor o priložnostih sodelovanja

(Romina Kocina,  Joint Secretatiat P. Interreg V-A Italy-Slovenia 2014-2020)

11.20

Predstavitev projekta CAB (Claudia Baracchini, Friuli Innovazione)

11.45

Srednja Evropa kot popolna lokacija za internacionalizacijo start-up-ov – Priložnosti uporabe čezmejnega italijansko-slovenskega sodelovanja za pospeševanje mednarodne rasti inovativnih podjetij  (Aleš Pustovrh, ABC Accelerator)

12.15

CAB naslednji koraki & zaključki (GZS)

 

Povzetek projekta:

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema. Cilj projekta CAB je namreč ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati investiranje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. S projektom želimo doseči spremembo in sicer da bi več MSP izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za RR ter z novo storitvijo povečale obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni učinki projekta so 3: 1) 6 čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij; 2) sodelovanje MSP-jev z raziskovalnimi ustanovami in 3) testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij. Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij in MSP-jev v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacijo obstoje ih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CAB se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

Fotogalerija