GZS v projektih


EAPPREN: Krepitev zmogljivosti posredniških organizacij preko e-učenja

 

Projekt EAPPREN vstopa v v svojo drugo fazo ter prehaja od razvoja do izvajanja novega programa usposabljanja. V namene načrtovanja te naslednje faze so se partnerji nedavno srečali na tretjem sestanku transnacionalne projektne skupine. Zasnovani in razviti programi usposabljanja se osredotočajo na dva ključna cilja:

  • krepitev zmogljivost med posredniškimi organizacijami za prevzemanje aktivne vloge pri spodbujanju in podpori visokokakovostnih vajeništev v partnerskih državah in izven njih;
  • usposabljanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) za razumevanje glavnih značilnosti, povezanih z vpeljevanjem in izvajanjem vajeništva ter sodelovanjem pri zagotavljanju visokokakovostnih programov vajeništva v partnerstvu z izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi deležniki.

 Tečaji, razviti v okviru projekta EAPPREN so ponujeni v pristopu “kombiniranega učenja” in tudi z e-učenjem. Tečaji so v modularni obliki, ki pokriva ključna področja znanja, kompetenc in učnih izidov. Moduli vključujejo:

Modul 1: Osnovna načela vajeništva

Modul 2: Pred vajeništvom

Modul 3: Organizacija in spremljanje vajeništva

Modul 4: Evalvacija vajeništva

Modul 5: Razvoj podpornega okolja za vajeništvo

Modul 6: Nacionalni kontekst vajeništva v partnerskih državah 

Čeprav je primarni načrtovani rezultat programov usposabljanja spodbujanje tesnejšega partnerstva med podjetji, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter posredniškimi organizacijami za povečevanje priložnosti, ki so na voljo mladim, ki vstopajo na delovna mesta prek programov vajeništva, bodo le-ti programi usposabljanja prispevali tudi k poskusom izboljševanja privlačnosti vajeništva kot poti k uspehu in zaposlovanju. Projekt je neposredno usklajen s prednostnimi nalogami evropskih politik, kot so bile opredeljene v Riški deklaraciji, in na praktični ravni usklajen z 20 vodilnimi načeli za visokokakovostno izvedbo vajeništva, ki sta jih nedavno objavila Evropska komisija in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP).


Partnerji projekta EAPPREN se osredotočajo na zagotavljanje, da programi usposabljanja prispevajo k razvoju virov in orodij za podporo učenja in usposabljanja na delovnem mestu ter vajeništva. Nedavno objavljeno poročilo o 20 vodilnih načelih, potrebnih za visokokakovostno vajeništvo, kaže, da je v nacionalnih sistemih več držav članic prisotnih le 50 % kriterijev – to velja za številne baltske in baltskim sosednje države v EU. Ker tako obstaja veliko možnosti za vplivanje na razvoj nacionalnih okvirjev, bo projekt EAPPREN nedvomno pripomogel k procesu reforme. Prepoznavamo potencial za znaten vpliv pri vzpostavljanju in krepljenju zmogljivosti deležnikov v njihovem prispevku k razvoju kakovostnih ponudb vajeništva.

 Partnerstvo sestavljajo številne države članice EU (Latvija, Bolgarija, Ciper, Grčija, Španija in Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja - EfVET), združuje pa zveze industrij, gospodarske zbornice, organizacije za podporo podjetništva in ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Z gospodarskimi zbornicami kot posredniškimi organizacijami je partnerstvo strateško opredeljeno tako, da dosega ciljne skupine deležnikov.

Za več informacij obiščite www.eappren.eu.

Fotogalerija