GZS v projektih


Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje / responsible innovation”

 


GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE in MESTNA Občina nOVA gORICA objavljaTA

jAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PODJETJEM

Za sodelovanje v programu

“Odgovorno inoviranje /
RESPONSIBLE INNOVATION”

 

Bi želeli vašo inovativno idejo testirati pri potencialnih uporabnikih? Vas zanimajo novi pristopi k inoviranju? Ali vas zanimajo orodja, s katerimi lahko svoje inovativne ideje varno preverite pri najrazličnejših ciljnih skupinah in potencialnih uporabnikih?

 

Evropska komisija podpira uvajanje modela “odgovornega inoviranja” v EU programe za razvoj in inovacije; že sedaj je le-ta eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju in izboru projektov Obzorja 2020.

Odgovorno inoviranje je pristop, ki predvideva, ocenjuje možne posledice in družbena pričakovanja v zvezi z raziskavami in inovacijami; njegov cilj je pospešiti vključujoče in trajnostne raziskave ter inovacije za konkurenčnejša podjetja.

 

Slovenska mala in srednja podjetja vljudno vabimo k izrazu interesa za sodelovanje v programu »Odgovorno inoviranje«. Izbrana inovativna podjetja se bodo udeležila
1-dnevnega brezplačnega usposabljanja o odgovornem inoviranju ter pridobila možnost za brezplačno individualno mentorstvo; s tem pa bodo pridobila naslednja znanja in kompetence:

·         kako postati bolj odziven na potrebe zainteresirane javnosti,

·         kako pridobiti nove ideje za inovativne izdelke in storitve,

·         kako identificirati in odgovoriti na nastajajoče potrebe / družbene izzive,

·         kako doseči večjo sprejemljivost inovativne ideje med ciljnimi skupinami,

·         kako zmanjšati tveganje, izboljšati dialog z zainteresirano javnostjo,

·         kako izboljšati odnose z različnimi institucijami.

 

1-dnevno usposabljanje bo potekalo septembra 2018 v Ljubljani (v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije), Dimičeva 13.

 

 

 

Kdo se lahko prijavi

Javni poziv je odprt za mala in srednja podjetja (MSP). Definicija MSP: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition

 

Postopek prijave

Prijave na 1-dnevno brezplačno usposabljanje o odgovornem inoviranju zbiramo
od 8.5. do 31.5.2018 na Gospodarski zbornici Slovenije in Mestni občini Nova Gorica na spodnjih kontaktnih naslovih.

Prijave bomo sprejemali po  kronološkem zaporedju. Na voljo je 35 mest.

 

Pilotne aktivnosti

Podjetja, ki bodo na 1-dnevnem usposabljanju pokazala največ interesa in potenciala, bodo lahko deležna poglobljenega in individualiziranega mentorstva za uporabo orodij odgovornega inoviranja v svojih poslovnih procesih. Za prijavo in sodelovanje v teh pilotnih aktivnostih, bodo zainteresira podjetja predložila motivacijsko pismo z 2.000 znaki v petih delovnih dneh po zaključku  usposabljanja. Na podlagi motivacijskih pisem bo komisija, ki jo bosta imenovali Gospodarska zbornica Slovenije in Mesta občina Nova Gorica, izbrala 5 podjetij. 

 

 

Dodatne informacije:


GZS: Simona.Rataj@gzs.si in Ziga.Lampe@gzs.si


MONG: Erika.Zuodar@nova-gorica.si


 

 

 

Projekt ROSIE je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru programa Interreg Srednja Evropa.


 

Fotogalerija