GZS v projektih


Project ROSIE - National Targeted Event

 

 

 

Priložnost, da se pobližje seznanite s področjem odgovornega inoviranja, ki ga pokriva projekt ROSIE, bo v sredo 23. maja 2018 v Ajdovščini, v Dvorani prve slovenske vlade, Trg 1. slovenske Vlade 1, 5270 Ajdovščina.


V okviru Gospodarskega foruma »V KORAK Z INDUSTRIJO 4.0« bomo spregovorili o Industriji 4.0, kaj je in kako se podjetja nanjo pripravljajo. S predstavniki gospodarstva si bomo delili izkušnje, načrte in pričakovanja, ki jih prinaša nova industrijska revolucija in predstavili, kaj se obeta na področju odgovornega inoviranja.


Srečali se boste lahko s predstavniki projekta ROSIE, ki vam bodo podrobneje predstavili priložnosti za podjejta. Predhodno pa si lahko določene informacije preberete na trenutno odprtem javnem pozivuzainteresiranim podjetjem za sodelovanje v programu “odgovorno inoviranje /responsible innovation”

 

Lep pozdrav,

Projekt ROSIE

      
       

 

 

 

 

 

 

 


 

Projekt ROSIE je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v ovkiru programa Interreg Srednja Evropa.


Fotogalerija