GZS v projektih


NAPREJ - septembrske novice

NOVICE SEPTEMBER

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je opravila novo analizo raziskave o novih in nastajajočih (psihosocialnih) tveganjih v evropskih podjetjih (ESENER-2) iz leta 2014. Aktualne ugotovitve kažejo, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje zaposlenih ključnega pomena za zaščito zaposlenih pred tovrstnimi tveganji.

Več o temi si lahko v slovenskem jeziku preberete na povezavi:

https://osha.europa.eu/sl/highlights/how-are-psychosocial-risks-managed-europes-workplaces?pk_campaign=OSHmail%2007%202018.


 

Vsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora. Mednarodna zveza za preprečevanje samomora poziva, da na ta dan ob 20.00 na svojem oknu prižgete svečko v podporo preprečevanju samomora, v spomin tistim, ki so umrli zaradi samomora in kot upanje za svojce umrlih.

Več o tem, kako lahko pomagate sebi in drugim v duševnih stiskah in v primeru samomorilnih misli si lahko preberete na  povezavi:

http://zivziv.si/sos/

 


Ali ste vedeli, da je odziv delovnega okolja izredno pomemben kadar zaposleni doživlja duševne stiske?

Sodelavci, neposredni vodje in organizacija lahko delujejo kot podporni sistem za lažje okrevanje, boljšo integracijo, destigmatizacijo ter bolj učinkovito in hitrejše vključevanje po daljši bolniški odsotnosti.

Več o tem kako v delovni organizaciji oblikovati ukrepe za podporo zaposlenim s težavami v duševnem zdravju lahko izveste na spodnji povezavi:

https://www.naprej.eu/wp-content/uploads/2018/03/Projekt-NAPREJ-priroc%CC%8Cnik-za-vodstvene-kadre-mar-2018.pdf 

Statistični urad RS poroča, da je bilo v Sloveniji junija 2018 približno 874.600 delovno aktivnih oseb, kar je več kot maja 2018 in več kot junija 2017. Celotno poročilo si lahko preberete na spodnji povezavi:


http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7587 

V petek, 21.9.2018 smo na izobraževanju za promotorje duševnega zdravja razbijali mite o duševnem zdravju in spoznavali ključne znake najpogostejših duševnih motenj, s katerimi se zaposleni srečujejo. Seminar je potekal v prostorih Hotela City in je trajal približno štiri ure. 

https://www.naprej.eu/aktualno/dogodki/izobrazevanju-za-promotorje-dusevnega-zdravja-razbijali-mite-o-dusevnem-zdravju/

 

 

Fotogalerija