GZS v projektih


CYBER, Interreg Europe, 6/2018-5/2023


V današnjem svetu hitrih sprememb, ki čedalje bolj sloni na digitalnih storitvah, predstavljajo vdori kibernetske varnosti grožnjo vladam, podjetjem in državljanom. Ti vdori ne le povzročajo škodo in stroške, temveč tudi spodkopavajo zaupanje uporabnikov spleta.

EU si prizadeva za razvoj rešitev, s katerimi bi odgovorili na te izzive. Njeno strategijo za enotni digitalni trg dopolnjujeta strategija EU za kibernetsko varnost (2013) in direktiva o varnosti omrežij in informacijskih sistemov.

Hkrati s temi izzivi pa se odpirajo tudi nove priložnosti. Cilj strategije Evropa 2020 je zagotoviti, da gospodarstvo EU naslavlja glavne sodobne izzive, ter obenem spodbujati njegovo konkurenčnost. Kibernetska varnost podpira ta cilj in predstavlja priložnost za konkurenčnost MSP. Če jim lahko politika pomaga premagati ključne ovire, se lahko MSP uspešno vključijo v trg kibernetske varnosti, ki raste z neverjetno hitrostjo.

Glavni cilj projekta CYBER je okrepiti konkurenčnost MSP na področju kibernetske varnosti z izboljšanjem nacionalnih politik. Projekt vključuje javne ustanove, ki lahko prispevajo k odpravi ovir zaradi razdrobljenosti trga, pomanjkanja usklajenosti med regionalnimi akterji ter pomanjkanja spretnosti. Rdeča nit predlogov projekta CYBER za izboljšanje politik je inovacijski ekosistem.

Medregionalno sodelovanje je ključnega pomena za iskanje rešitev in razvoj bolj povezanega trga kibernetske varnosti. Za dosego teh ciljev CYBER organizira vrsto medregionalnih dogodkov in povezuje ključne deležnike, s katerimi naslavlja skupne ovire medregionalnega izziva.

S pomočjo izboljšav politik, ki bodo pomagale ustvarjati in krepiti inovacijske ekosisteme, bo CYBER okrepil konkurenčnost evropskih MSP na področju kibernetske varnosti.

Srednjeročni rezultati bodo manjša razdrobljenost trga in večja usklajenost med ponudbo in povpraševanjem na trgu z možnostjo izboljšave spretnosti in združevanja kompetenc. Dolgoročno bo CYBER s povečanjem varnosti digitalnega sveta prispeval k razvoju evropskega digitalnega trga.

Projektni partnerji:

Bretagne Development Innovation (FR)

European Cyber Security Organisation (ECSO) (BE)

Digital Wallonia Agency (BE) Information System Authority (EE)

Institute for Business Competitiveness of Castilla y León (ES)

Regional Council of Brittany (FR)

Tuscany Region (IT)

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SI)

Košice IT Valley z.p.o. (SK)

VREDNOST PROJEKTA: 1.864.242,00 €, od tega ESRR 1.530.000,00.

Več informacij o projektu: https://www.interregeurope.eu/cyber/

Fotogalerija