GZS v projektih


Javni poziv zainteresiranim podjetjem za sodelovanje v pilotnih aktivnostih projekta Desalps na temo dizajnerskega razmišljanja (Design thinking)

 


 

  • Bi želeli približati vaše produkte oz. storitve dejanskim potrebam končnim uporabnikom?
  • Vas zanima kako vašo inovativno idejo testirati pri potencialnih uporabnikih?
  • Vas zanimajo novi pristopi k inoviranju?
  • Želite uvesti v podjetje digitalizacijo, pa ne veste kje bi začeli?
  • Želite stopiti na pot uvedbe Industrije 4.0 v vaše podjetje in bi si želeli začrtati korake v pravilno smer glede na vaše potrebe in zmožnosti?
  • Imate idejo za razvoj trajnostnega produkta, ki ga želite razviti po meri potencialnih kupcev? 
  • Se morda v vašem podjetju ukvarjate organizacijskimi izzivi na različnih področjih?
  • Želite nadgraditi izvajanje strategije podjetja ali nadgraditi kulturo podjetja?
  • Želite uvesti nove poslovne modele v podjetje?

 

Vas zanimajo orodja oz. metodologija, s katerimi lahko naslovite zgornje izzive? Govorimo o dizajnerskem razmišljanju (Design Thinking).

 

Projekt DesAlps

DesAlps je evropski projekt, ki podpira uporabo dizajnerskega razmišljanja (Design Thinking) na področju inovacij s preizkušanjem metod dizajnerskega razmišljanja pri malih in srednje velikih podjetjih. Projekt DesAlps tako želi širiti nove pristope na področju inoviranja in jih približati širšemu krogu malih in srednjih podjetij v področju podalpskih držav.

 

Design ne pomeni samo, kako izgledajo stvari; gre tudi za način dela. Ustvarja vrednost in prispeva h konkurenčnosti, blaginji in blaginji. Evropska komisija namerava pospešiti začetek oblikovanja industrijskih in inovacijskih dejavnosti na evropski, nacionalni in regionalni ravni.

Evropska komisija podpira uvajanje dizajnerskega razmišljanja v EU programe za razvoj in inovacije; že sedaj je le-ta eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju in izboru projektov Obzorja 2020.

 

Slovenska mala in srednja podjetja vljudno vabimo k izrazu interesa za sodelovanje v programu »Design Thinking«. Izbrana inovativna podjetja se bodo udeležila 1-dnevnega brezplačnega usposabljanja v obdobju oktober in november 2018  o metodi Design Thinking, ter pridobila možnost za brezplačno individualno mentorstvo. S tem bodo pridobila naslednja znanja in kompetence:

·                    kako postati bolj odziven na potrebe zainteresirane javnosti,

·                    kako pridobiti nove ideje za inovativne izdelke in storitve,

·                    kako identificirati in odgovoriti na nastajajoče potrebe / družbene izzive,

·                    kako doseči večjo sprejemljivost inovativne ideje med ciljnimi skupinami,

·                    kako zmanjšati tveganje, izboljšati dialog z zainteresirano javnostjo,

·                    kako izboljšati odnose z različnimi institucijami.

 

1-dnevno usposabljanje bo potekalo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana in v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška cesta 20, Maribor.

 

Pilotne aktivnosti

Podjetja, ki bodo pokazala največ interesa in potenciala, bodo lahko deležna poglobljenega in individualiziranega mentorstva za uporabo orodij dizajnerskega razmišljanja v svojih poslovnih procesih. Intervjuje z njimi bomo izvedli v drugi fazi pilotnih projektov.

 

Kdo se lahko prijavi

Javni poziv je odprt za mala in srednje velika podjetja (MSP). Definicija MSP: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition

Pri prijavi imajo prednost podjetja, ki se ukvarjajo z inoviranjem tehničnih trajnostnih izdelkov in storitev, ter želijo s pomočjo metode dizajnerskega razmišljanja uvesti v svoje podjetje spremembe na področju navedenih izzivov. Na voljo je 60 mest za skupna 1-2 dnevna usposabljanja, ki bodo izvedena v več tematskih skupinah glede na izražen interes.

 

Postopek prijave

Izražen interes s kratkim opisom vašega interesnega področja pošljite na spodnje kontakte, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije:

 

 

 

GZS: dana.maurovic.anzur@gzs.si , tel.: 01 5898 304,

ziga.lampe@gzs.si , tel.: 01 5898 424

 

 

 

 

 

MRA: jasna.mak@mra.si , tel.: 02 3331 306,

vladimir.rudl@mra.si, tel.: 02 3331 303

 

Fotogalerija