GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ, APRIL 2019

Vas zanima katera slovenska in tuja podjetja so v preteklih letih prejela priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu?


Več na:

http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/dobre-prakse

7.4.2019 je svetovni dan zdravja - ne pozabimo tudi na duševno zdravje, ki se pogosto kaže v našem počutju!


NAMIG ZA DANES:

Vprašajte eno osebo, kako se počuti in pogovoru na to temo skušajte nameniti vsaj 5 minut.

Več informacij o svetovnem dnevu zdravja najdete na:

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

Mednarodna organizacija dela (ILO) se v letu 2019 osredotoča na zaščito zaposlenih pred nesprejemljivimi oblikami dela s kar 95-imi različnimi projekti po svetu.


Več na: https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#b1x641z

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje z več kot 30 državami in številnimi partnerji.Obsežnost mreže prepoznavajo kot ključno za uspeh pri spodbujanju kulture preprečevanja tveganj po vsej Evropi, ki jih beležijo v zadnjih 25-ih letih.

Več na:

https://osha.europa.eu/sl/highlights/eu-oshas-network-partners-key-ingredient-its-success-2

 

28.4.2019 je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu


Mednarodna organizacija dela (ILO) predstavlja 100-letno delovanje na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu.

Letos pozornost posveča tudi velikim tehnološkim, demografskim in drugim spremembam ter novo nastajajočim tveganjem pri delu v prihodnosti.

Več na:

http://www.un.org/en/events/safeworkday/

Fotogalerija