GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ, MAJ 2019

ALI STE VEDELI?

Najnovejše statistike o zdravstvu v Evropski uniji kažejo, da ima 1 od 6 oseb težave v duševnem zdravju. Pri tem nastajajo neposredni in posredni stroški, ki bremenijo zdravstvene sisteme in naj bi znašali preko 600 milijard evrov.

Več na:

https://ec.europa.eu/health/state/glance_sl

15.5 je svetovni dan družin

😊 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja postaja vse pomembnejše, saj se povezuje z zdravjem, zadovoljstvom in osebnim razvojem zaposlenih.

Neusklajenost se lahko kaže v raznih akutnih in kroničnih boleznih, izgorelosti, psihosomatskih težavah in stresu.

ALI STE VEDELI?

Švica je prva na seznamu Global AgeWatch Index, ki meri družbeno in gospodarsko dobrobit starejših, takoj za njo pa so Norveška, Švedska, Nemčija in Kanada.

Več na:

https://www.helpage.org/silo/files/global-agewatch-index-2015-insight-report.pdf

Mednarodna organizacija dela (ILO) letos praznuje 100 let ustanovitve

Oglejte si kratek video posnetek, ki so ga pripravili v ta namen:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_644262/lang--en/index.htm

25 let sodelovanja za varno in zdravo Evropo

V letu 2019 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) praznuje 25 let sodelovanja in prizadevanja, da bi bila evropska delovna mesta varnejša, bolj zdrava in produktivnejša.

Več na: https://osha.europa.eu/sl/about-eu-osha/our-storyNovice so pripravljene v okviru projekta NAPREJ, več na spletni strani projekta (www.naprej.eu). 

Fotogalerija