GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ, JUNIJ 2019 2

Novičke Junij 2019

ALI STE VEDELI?

Vodilni položaj žensk v organizaciji se povezuje z organizacijsko produktivnostjo. Nove raziskave so pokazale, da je spolna raznolikost prednost nekaterih podjetij, ker prispeva k izboljšanju organizacijskih dosežkov.

Več na:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_701767/lang--en/index.htm

ALI STE VEDELI?

Nova Zelandija je kot prva država na svetu sprejela "proračun za dobro počutje", ki namenja največ sredstev najranljivejšim skupinam, kamor sodijo tudi osebe z duševnimi motnjami.

Več na:

https://www.rtvslo.si/svet/azija-z-oceanijo/novozelandski-proracun-najvec-denarja-namenja-dusevnemu-zdravju/489565

 

Novičko objavljamo v okviru projekta NAPREJ www.naprej.eu.

 

 

 Mikro in mala podjetja - najštevilčnejši uporabniki dejavnosti agencijeEU-OSHA


AgencijaEU‑OSHA z ozaveščanjem in zagotavljanjem praktičnih sredstev podpira več sto tisoč mikro in malih podjetij, ki predstavljajo večino podjetij v Evropi in zaposlujejo polovico delovne sile.

Več na:

https://osha.europa.eu/sl/highlights/mses-are-foremost-among-many-beneficiaries-eu-oshas-activities

 

Novičko objavljamo v okviru projekta NAPREJ www.naprej.eu.

 

 

Fotogalerija