GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ - AVGUST 2019

Oglejte si zanimive informacije na www.naprej.eu

ALI STE VEDELI? TVEGANJA VSAKODNEVNEGA SEDENJA

Največje tveganje za poslabšanje zdravja je vsakodnevno sedenje. Premajhna fizična aktivnost je v svetu na letni ravni razlog za 3,2 milijona smrti. Več na:

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/


Vas zanima kako se lahko delovne razmere povezujejo z duševnim zdravjem zaposlenih?

Oglejte si webinar, ki je nastal v okviru projekta NAPREJ na:

https://www.naprej.eu/webinarji/vpliv-delovnega-okolja-na-dusevno-zdravje/


ALI STE VEDELI? 2050 2x VEČ STAREJŠIH OD 60 LET

Med letoma 2000 in 2050 bi se naj število oseb starih 60 let in več podvojilo.

Več na: https://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/


Na voljo je brezplačna aplikacija - Vision Zero

Aplikacija Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), spodbuja sedem zlatih pravil za nič nesreč in zdravo delo in je lahko v pomoč vodstvenim kadrom pri načrtovanju in oblikovanju varnega in zdravega delovnega okolja.

Več informacij na:

https://osha.europa.eu/sl/highlights/vision-zero-app-zero-accidents-and-healthy-work


ALI STE VEDELI? STATISKTIKE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE

SURS ugotavlja, da je bilo število delovno aktivnih oseb v januarju 2019 za 0,7 % nižje kot v decembru 2018.

Več na: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8004


Fotogalerija