GZS v projektih


Design in action - Oblikovalsko mišljenje v praksi


 

Bi želeli biti bolj učinkoviti pri razvoju svojih produktov in storitev? Želite razviti kompetence potrebne za inoviranje? Vas zanimajo sodobni pristopi k reševanju problemov vendar nimate časa za usposabljanje? Želite usvojiti nova znanja in z njimi doseči spremembo, učinek v svojem podjetju?

Vabljeni na uvodno predstavitev usposabljanja Design in action, ki bo 21. januarja 2020 od 09:00 do 13:00 in na kateri boste spoznali avtorici in izvajalki programa, podrobnejše informacije v zvezi s programom ter na lastnem primeru ovrednotili in (re)definirali problem s katerim se sooča vaša organizacija. Udeležba na uvodni predstavitvi vas ne zavezuje, k sodelovanju na ostalih delavnicah.

Usposabljanje Design in action je hibrid med izobraževanjem, svetovanjem in mentoriranjem, ki temelji na izkustvenem učenju. Ob strokovni podpori pridobljeno znanje namreč že v času usposabljanja uporabite za reševanje konkretnega problema s katerim se soočate v podjetju.

Pridobite nova znanja in veščine s katerimi boste lahko že jutri učinkoviteje, hitreje in z manj tveganji sprejemali odločitve o razvoju svojih izdelkov/storitev in se tako približali svojim kupcem.

Usposabljanje je sestavljeno iz treh vsebinskih modulov:

  1. spoznavanje in razumevanje uporabnikov
  2. načrtovanje uporabniških izkušenj
  3. kreativnost, razvoj in testiranje idej

Namenjeno je vodjem projektov in oddelkov, ki se soočajo s kompleksnimi problemi na področju razvoja produktov in storitev, organizacijskih procesov in kulture podjetja.

Pogoj za inovativne rešitve je dobra definicija problema. 

Več o samih delavnicah oz. usposabljanju Design in action v priponki >>>.

Število udeležencev je omejeno na 16. Prijave na uvodno delavnico potekajo preko spletne prijavnice >>>.

Cena*: 0,00 EUR za člane GZS in 129,00 EUR na osebo za nečlane. Podatke za plačilo dobite ob prijavi.

*V primeru, da se boste odločili za nadaljevanje programa vam znesek prve delavnice odštejemo od cene izobraževanja Design in action.

Delavnice potekajo v soorganizaciji z podejtem Servis8. Več o njih si lahko preberete v njihovi predstavitvi >>>

Lep pozdrav,

Žiga Lampe, Projektna pisarna, 01/5898424

Fotogalerija