GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ - APRIL 2020

Oglejte si še več zanimivih informacij na www.naprej.eu

APRIL 2020

Stres povezan z družbenimi spremembami in naravnimi nesrečami

Spremembe kot jih doživljamo v teh časih vplivajo na posameznike na različne načine. Ena posledica tega je dodatna stresna obremenitev. Oglejte si webinar, ki je nastal v okviru projekta NAPREJ, s pomočjo katerega boste stres lažje razumeli ter spoznali nekaj praktičnih napotkov za izboljšanje pripravljenosti nanj.

https://www.naprej.eu/webinarji/krepitev-odpornosti-na-stres/

COVID-19 in svet dela

Mednarodna organizacija dela (ILO) zbira na spletni strani »COVID-19 in svet dela« zadnje mednarodne informacije na temo vpliva pandemije COVID19 na celotni svet dela. Vsebuje informacije o pristopih držav, vlad, delavcev in zaposlenih na krizo ter analize o predvidenih vplivih, ki jih bo pandemija imela dolgoročno. Informacije so ažurno obnovljene in se jim splača slediti.

Najdete jih na tej povezavi:

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/lang--en/index.htm 

Fotogalerija