GZS v projektih


Start Circles razpis

 

START CIRCLES RAZPIS ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA ZA VKLJUČITEV V RAZVOJNO-RAZISKOVALNE PROJEKTE

 

1. PREDMET RAZPISA
Eden izmed osnovnih namenov projekta STAR CIRCLES je nuditi podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz lesne in polimerne industrije na programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija z znanjem in mrežo partnerjev projekta. MSP-ji z idejami, izzivi in razvojno-raziskovalno-inovacijskimi (RRI) cilji ter idejami bodo povezani s specifičnimi raziskovalnimi organizacijami (RO) iz Slovenije in Avstrije z namenom skupnega razvojnega sodelovanja pri razvoju inovacij, temelječ na konceptih krožnega gospodarstva (KG). Glavni cilj projekta START CIRCLES je podpreti razvoj najmanj 6 MSP-jev do realizacije inovativnega izdelka/procesa/storitve temelječ na konceptih KG.

2. NAMEN RAZPISA
Namen razpisa je izbrati 18 MSP-jev iz programskega območja s ciljem podpore, sodelovanja in zagotavljanja znanja, izkušenj ter povezav s strani partnerjev projekta. Namen razpisa je povezati izbrane MSP-je s specifičnimi RO-ji, ki bo bodo primerni za skupen razvoj prijavljene ideje. MSP-ji ne prejmejo finančne podpore ampak nefinančno podporo v obliki znanja, dostopa do raziskovalne opreme, mreže povezav, informacij, specializiranih delavnic in drugih oblik podpore v skladu s potrebami izbranih MSP-jev.

3. CILJNE SKUPINE
V tem času, ki je nepredvidljiv in negotov, so inovativni pristopi temelječ na konceptih KG lahko velika priložnost za MSP-je.
Na razpisu so lahko izbrani MSP-ji iz lesne in polimerne industrije, ki prihajajo iz naslednjih regij programskega območja Interreg Slovenija-Avstrije:

  • Slovenija (Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška, Zasavska) 
  • Avstrija (Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Südburgenland)

4. KRITERIJI IZBORA
Komisija. Sestavljena iz članov konzorcija START CIRCLES bo izbrala 18 MSP-jev iz programskega območja. Osnovno pravilo izbora je čas oddaje prijave na razpis do zapolnitve prostih mest, pri čemer pa bo komisija upoštevala popolnost oddane prijave, ki jo bo MSP izpolnil preko krajšega spletnega obrazca. V spletnem obrazcu mora MSP podati:

  • osnovne podatke o podjetju in kontaktni osebi,
  • naslov inovacijske ideje,
  • tip inovacije,
  • kratek opis prijavljene ideje,
  • povezava ideje s koncepti krožnega gospodarstva,
  • pretekla sodelovana z raziskovalnimi organizacijami in potrebe po njihovih storitvah/opremi/znanju.

5. ROK ZA PRIJAVO
MSP-ji morajo izpolniti in oddati spletno prijavo, ki je dostopna na tej povezavi, najkasneje do 30. 6. 2020.

6. DODATNE INFORMACIJE
Za vse informacije v povezavi s projektom START CIRCLES in razpisom pišite na ales.ugovsek@gzs.si.

Fotogalerija