GZS v projektih


Webinar: Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

Odnosi – zaupanje in komunikacija skozi različne načine dela Odnosi v družini in seveda tudi najširše v družbi so bili v času epidemije velikokrat hudo prizadeti zaradi nekaterih zakonitosti dojemanja in vedenja ljudi v izolaciji. Vsako vedenja pa seveda sproža reakcije in kar porušimo v kontekstu razvoja odnosov, je treba ponovno zgraditi.

Zaupanje, skupna kohezivnost in klima tako v domačem, družinskem okolju in še posebno v delovnem okolju bo precej na preizkušnji. Potrebne bodo korenite intervence na področju organizacijske kulture v podjetjih, če bomo želeli stanje izboljšati. Seveda pa se je mogoče iz krize tudi marsičesa naučiti za vnaprej.

Pogledali bomo tudi, kaj so prednosti, ki so se skozi delo v izolaciji izkazale in kako združiti najboljše iz obeh izkušenj. Pri tem je ključna vloga vodij in organizacij, da gradijo zdrave odnose, ki temeljijo na zaupanju. Podrobno si bomo pogledali tudi, na čem organizacijska kultura sloni in kako se gradi, da bodo vsi zaposleni zjutraj vstali in se z veseljem lotili dela, pa naj bo to od doma ali v pisarni.

Fotogalerija