GZS v projektih


Brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Pri snovanju ukrepov sodelujejo tudi zaposleni – Kako na pot družbene odgovornosti

Ljubljana, 25. septembra 2020 – »Družbeno odgovoren delodajalec omogoča izobraževanje vsem zaposlenim in podpira medgeneracijsko sodelovanje,« pravi Dušan Nađ, strokovnjak za kakovost v Pomgradu. »Prav tako prisluhne potrebam zaposlenih ter ceni njihovo dobro počutje in zadovoljstvo,« dodaja Tanja Kek, svetovalna delavka iz BIC Ljubljana. »Skrbi za to, da lahko zaposleni uspešno dobro usklajujejo svojo zasebno življenje s službenim, poskrbi za udobno in varno delovno mesto, ne zahteva dolgih delovnih nadur in skrbi za varno delovno okolje,« še izpostavljajo zaposleni iz drugih podjetij, ki v novem ozaveščevalnem videu o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec nagovarjajo delodajalce s svojimi pogledi na družbeno odgovornost.

Zaposleni, ki so sodelovali pri predstavitvenem videu, hkrati nastopajo v jesenski ozaveščevalni kampanji, v kateri delodajalce v Sloveniji opozarjajo, da je ob spremenjenih razmerah ob koronavirusu še posebej pomembno poskrbeti za zaposlene ter jih pozivajo k prijavam v postopek za brezplačni* prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nekateri namreč prihajajo iz podjetij, ki so že prijavljena v postopek certificiranja, med njimi Biotehnični izobraževalni center BIC Ljubljana, Mestna občina Ljubljana in Pomgrad.

Iz teh podjetij poročajo, da so odzivi zaposlenih na postopek certificiranja pozitivni. Certifikat namreč poleg najvišje upravljavske ravni v organizaciji ali podjetju naslavlja tudi vse zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje. »Zaposleni sodelujejo pri izbiri ukrepov, za katere menijo, da bodo našemu delu na področju družbene odgovornosti dali največjo dodano vrednost. Prepričani smo, da bo zaradi vključenosti velikega števila zaposlenih v sam postopek certificiranja ter z dobrim informiranjem ostalih zaposlenih, vpeljava ukrepov lažja,« razlaga mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana, in dodaja: »Sprejeli smo že 32 ukrepov, kot so npr. otroški časovni bonus, korporativno prostovoljstvo, spodbujanje različnih družbenih skupin, babi in dedi v službi, uresničitev želje po izobraževanju ...«

Sodelujoči v ozaveščevalnem videu tako povzemajo  štiri teme: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Te so v osrčju družbene odgovornosti do zaposlenih in jih obravnava tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Delodajalci lahko z prijavo za certificiranje naredijo prvi korak v smeri svoje družbene odgovornosti. Podjetja oz. organizacije namreč v procesu pridobivanja certifikata zasnujejo nabor ukrepov, ki jim pomagajo področje družbene odgovornosti zastaviti širše in strateško.

»S certifikatom podjetja pridobijo analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi, strokovno svetovanje, odpravljanje morebitnih vrzeli in vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Hkrati pa jim pomagamo, da družbeno odgovorne aktivnosti povežejo s svojimi osnovnimi poslovnimi procesi, poskušamo jim pokazati, da družbena odgovornost niso samo projekti, ampak gre za način delovanja podjetja,« pojasnjuje Petra Hartman, strokovna sodelavka v Ekvilib Inštitutu, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

*Postopek certificiranja za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih, je za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.

V oktobru bodo potekale tudi regijske predstavitve certifikata za zainteresirana podjetja. Za več informacij spremljajte: https://certifikatdod.si/novice/, kjer najdete tudi rezultate raziskave o informiranosti in ozaveščenost podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti.


Fotogalerija

Fotogalerija