GZS v projektih


ESSA za novo rešitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja po vsej EU

Po pozivu Evropske komisije bo 26 partnerjev Evropske zveze za programske spretnosti (ESSA), med njimi tudi GZS, skupaj oblikovalo in izvajalo novo strategijo programskih veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo, ki bo odpravil sedanje in prihodnje pomanjkanje znanj in spretnosti v evropskem programskem sektorju, kar bo spodbudilo rast programske opreme v Evropi.

V ta namen so se 2. decembra 2020 partnerji ESSA sestali na prvem virtualnem sestanku z namenom skupnega dela na razvoju inovativne, učinkovite in trajnostne strategije programskih veščin in ustreznih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) za Evropo.

Z osredotočenjem na napredne digitalne in IKT strokovne spretnosti na področju programskih storitev si bodo prizadevali  razviti inovativen in celovit učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prilagojen različnim profilom vlog in delovnih mest ter temeljnim kompetencam, znanjem in veščinam, potrebnim v tem sektorju.

 

Na začetku projekta bo izvedena analiza tržnih in poslovnih potreb, da se pripravijo konkretni temelji na podatkih za razvoj in izvajanje strategije programskih spretnosti in programov poklicnega izobraževanja. Učni načrt in učna gradiva bodo učence opremili s sodobnim znanjem in veščinami, potrebnimi za opravljanje naprednih digitalnih in IKT strokovnih kompetenc ter priznanimi certifikati, prenosljivimi po vsej EU.

 

Za trajnostni razvoj po koncu projekta ESSA, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus +, bo razvita dolgoročna strategija za nenehno širitev zavezništva ter nenehne izboljšave strategije programskih spretnosti in programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega bo ustanovljena Evropska skupnost za programsko znanje, ki bo zagotovila spletno platformo za strokovne preglede in izmenjavo idej in najboljših praks med širokim sektorjem programske opreme in skupnostjo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kar bo zagotovilo sprejemanje in uporabo rezultatov projekta po vsej EU.

 

ESSA, ki jo vodi DIGITALEUROPE, združuje vodilna predstavniška telesa za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), delodajalce storitev programske opreme, ponudnike izobraževanja in usposabljanja iz PIU in visokega šolstva, regulativne organe ter širok izbor zainteresiranih strani in socialnih partnerjev iz celotne IKT industrije.


Fotogalerija