GZS v projektih


PROJEKT NAPREJ April 2021

NAPREJ – Novice APRIL 2021

povezava na portal www.naprej.eu

REZULTATI RAZISKAVE »HAPPY AT WORK« IN 7. KONFERENCA »SREČNI V SLUŽBI«

 

Rezultati raziskave Happy Index At Work kažejo, da Slovenci, na lestvici od ena do pet, zadovoljstvo na delovnem mestu v povprečju ocenjujemo s 3,14.

 

V okviru 7. konference o kreativnosti, z naslovom »Srečni v službi«, si lahko brezplačno ogledate številna predavanja s področja psihološke varnosti, krepitve odnosov, motivacije in podobno. Podrobnosti o predavanjih in predavateljih ter prijave na dogodek najdete na povezavi:

 

https://www.maratonpozitivnepsihologije.si/srecni-v-sluzbi.html

 

REZULTATI RAZISKAVE O POTREBI PSIHOSOCIALNE PODPORE V DRUGEM VALU EPIDEMIJE

Pod vodstvom NIJZ in Društva psihologov Slovenije je potekala raziskava za oceno potreb po psihosocialni podpori v času drugega vala epidemije COVID-19, ki je pokazala povišano doživljanje duševne stiske v drugem valu epidemije, v primerjavi s prvim valom ali s časom pred epidemijo. Udeleženci so prav tako poročali o porastu nasilja v družini oz. partnerskem odnosu ter na delovnem mestu.

Podrobnejše izsledke raziskave najdete na spodnji povezavi:

https://www.nijz.si/sl/izsledki-raziskave-za-oceno-potreb-po-psihosocialni-podpori-med-epidemijo-covida-19

 

STRATEGIJE ZA KREPITEV DRŽAVNIH SISTEMOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Osrednja tema letošnje kampanje Mednarodne organizacije dela (ILO) ob današnjem SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU bo osredotočanje na strategije za krepitev državnih sistemov varnosti in zdravja pri delu za krepitev odpornosti držav, podjetij, delodajalcev in delavcev ob soočanju s krizami zdaj in v prihodnosti.

 

Podrobnosti najdete na povezavi:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm

 

Fotogalerija