GZS v projektih


CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij - Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB. Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom na novinarski konferenci, organizirani ob kick-off srečanju v Ljubljani 16. novembra 2017.

CAB Crossborder Acceleration Bridge

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja

Državni zbor Republike Slovenije je marca sprejel RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA za obdobje 2018-2028, ki jo opredeljuje Zakon o duševnem zdravju. Osnovni poudarki se nanašajo na krepitev in ohranjanje dobrega zdravja, preventivo za preprečevanje duševnih motenj ter zmanjšanje stigmatizacije in diskriminacije oseb z duševno motnjo. Več informacij najdete pod naslednjo povezavo.

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (NAPREJ)

V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih.

ROSIE - Responsible and Innovative SMEs in Central Europe

Tema projekta ROSIE je Odgovorno inoviranje (Responsible Innovation), ki je vse bolj aktualna vsebina v prostoru Evropske unije. Glavni cilj ROSIE je uporaba transnacionalnega sodelovanja za izboljšanje znanj in spretnosti med podjetniki in akterji inovacij z namenom spodbujanja RI v MSP. Rezultati ROSIE so orodja in usposabljanje za izboljšanje zmogljivosti RI s celovito strategijo RI in transnacionalnim pilotom za testiranje orodij in strateških predlogov.

Razmišljajte kot vaš kupec

Digitalizacija in industrija 4.0 prinašata veliko sprememb v poslovne procese. S pomočjo metode Design Thinking* uspešno rešujemo kompleksne probleme pri prehodu.

Izšel je 2. bilten DT-News

DesAlps project

EAPPREN: Krepitev zmogljivosti posredniških organizacij preko e-učenja

Projekt EAPPREN vstopa v v svojo drugo fazo ter prehaja od razvoja do izvajanja novega programa usposabljanja.

CB-WBL, Interreg Italija-Slovenija, 1/10/2017-31/3/2019

Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom

CAB, Interreg Italija-Slovenija, 1/9/2017 - 31/8/2019

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema.