GZS v projektih


ROSIE - Responsible and Innovative SMEs in Central Europe

Tema projekta ROSIE je Odgovorno inoviranje (Responsible Innovation), ki je vse bolj aktualna vsebina v prostoru Evropske unije. Glavni cilj ROSIE je uporaba transnacionalnega sodelovanja za izboljšanje znanj in spretnosti med podjetniki in akterji inovacij z namenom spodbujanja RI v MSP. Rezultati ROSIE so orodja in usposabljanje za izboljšanje zmogljivosti RI s celovito strategijo RI in transnacionalnim pilotom za testiranje orodij in strateških predlogov.

Razmišljajte kot vaš kupec

Digitalizacija in industrija 4.0 prinašata veliko sprememb v poslovne procese. S pomočjo metode Design Thinking* uspešno rešujemo kompleksne probleme pri prehodu.

Izšel je 2. bilten DT-News

DesAlps project

EAPPREN: Krepitev zmogljivosti posredniških organizacij preko e-učenja

Projekt EAPPREN vstopa v v svojo drugo fazo ter prehaja od razvoja do izvajanja novega programa usposabljanja.

CB-WBL, Interreg Italija-Slovenija, 1/10/2017-31/3/2019

Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom

CAB, Interreg Italija-Slovenija, 1/9/2017 - 31/8/2019

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema.

EAPPREN, ERASMUS +, KA3, Podpora za reformo politik

Sestanek projektne skupine na Cipru.

EXPEDIRE, Interreg Slovenija-Avstrija, 1/4/2014/ - 31/3/2020

Pet partnerjev iz Slovenije in Avstrije je zagnalo projekt Expedire, v okviru katerega nameravamo v prvi fazi projekta oblikovati bazen okoli 300 malih in srednjih podjetij, ki jih bomo podrobno analizirali in tudi povprašali, kakšne težave imajo oziroma kaj jim je doslej še preprečevalo izvozno aktivnost. Nato bomo z mreženji in izobraževanji, ki jih bodo izvajali na obeh straneh meje in tudi prek interneta, skušali spodbuditi 50 novih podjetij k izvozu ter pripomoči k nastanku 10 novih poslovnih partnerstev.

Learning by Doing, Interreg Danube, 1/1/2017 – 30/6/2019

Ciljno usmerjena krepitev zmogljivosti partnerstev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) v Podonavju, za efektivno modernizacijo sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.