Grozd pametne tovarne

 


Novica s kick-off dogodka Kako do pametne tovarne v kemiji?

ZKI-TOVARNE PRIHODNOSTI (TOP) - 4.2.2022

Novica s kick-off dogodka Kako do pametne tovarne v kemiji?

 

3. februarja 2022 je potekal dogodek Kako do pametne tovarne v kemiji. V sodelovanju z grozdom Pametne tovarne (pri Zbornici elektronske in elektroindustrije) in laboratorijem Lasim (Fakulteta za strojništvo, UL) so bile podane naslednje predstavitve, kliknite na link v programu za vpogled:

 

Industrija 4.0 in Pametna tovarna - uvod, trendi; Koncepti, gradniki intehnologije Pametne tovarne

Fakulteta za strojništvo – Laboratorij LASIM

prof. dr. Niko Herakovič
doc. dr. Marko Šimic
Matevž Resman
dr. Miha Pipan
dr. Hugo Zupan
dr. Mihael Debevec

Prikaz delovanja Demo centra Pametne tovarne LASIM (Demonstracijski center Industrije 4.0)

Trendi v kemijski industriji in primeri dobre prakse:

Industrija 4.0 in Pametna tovarna

 

Digitalizacija proizvodnje TiO2 v Cinkarni Celje

 

Predstavljena dva primera dobre prakse glede Industrije 4.0 in digitalizacije procesov v kemijski industriji

doc. dr. Gregor Dolanc, Inštitut Jožef Stefan

Vanja Tomažič, Metronik d.o.o.
Roman Broz, Cinkarna Celje d.d.

Vključevanje elementov presoje tveganj in procesne varnosti v industrijo 4.0

ddr. Aleš Jug, Združenje kemijske industrije

 

 

ZAKLJUČKI SREČANJA:

  • Industrija 4.0 ne prinaša pozitivnih učinkov le v avtomobilski industriji, temveč tudi v procesni. Za podjetja iz panoge kemične industrije bi bilo smiselno, da začnejo z digitalno preobrazbo, ne samo iz vidika proizvodnje, ampak iz celotnega poslovnega procesa. Podjetja morajo skupaj z internimi in zunanjimi svetovalci postaviti digitalno strategijo, ki služi kot ključna osnova za nadaljnji proces digitalizacije. Preobrazba se začne pri vodstvu podjetja, ki nato s svojim delovanjem vertikalno vpliva na celotno strukturo.
  • Pri prehodu v pametne tovarne ne gre samo za digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnega procesa ampak za mnogo več. Podjetja z izdelavo digitalne strategije in indeksom digitalne zrelosti identificirajo na kateri stopnji preobrazbe so, kje je potrebno vložiti dodatna sredstva in kako sistematično pristopiti, da bodo izpolnjeni dolgoročni cilji. Industrija 4.0 (katere del so digitalni dvojčki)je samo eden od 8-ih elementov digitalne strategije in preobrazbe. Za prehod v pametno tovarno je potreben čas, saj gre za dolgotrajen in zahteven proces. Proces se začne z natančnim mapingom in analizo stanja podjetja, tehnoloških procesov, zaposlenih, vizije podjetja... Preobrazbe se podjetje loti po posameznih korakih oz. digitalizira posamezne procese, kar vodi v identifikacijo še neznanih problemov in odpravljanje teh. Ključna je arhitektura pametnih tovarn s katero se določi vse deležnike proizvodnje (delovna sredstva, podatke, procese, itd.) in služi kot osnova za bodočo pametno tovarno, ki bo horizontalno in vertikalno integrirana, podprta z digitalni dvojčki procesov in sistemov ter digitalnimi agenti odločanja.
  • Prednosti pametnih tovarn se izkazujejo v tem, da proizvodnja postaja fleksibilna, kakor tudi robustna in s tem hitro prilagodljiva na spreminjajoče razmere na trgu. Delovni procesi postanejo agilnejši, kar da podjetju prednost, da postane še konkurenčnejše na svojem področju delovanja. Z uporabo tehnologij I4.0 se poveča celotna produktivnost in zmanjša se možnost nastopa napak oziroma jih lahko že v naprej predvidimo in odpravimo. S tem ne le zmanjšamo stroškov, ki so predvideni in nepredvideni, temveč tudi povečamo dodano vrednost proizvodov in izboljšamo finančno poslovanje podjetja.
  • Podjetja naj v process digitalne preobrazbe vključujejo zunanje svetovalce in eksperte iz različnih področjih, ki bodo na skupnih delavnicah pripravili smernice, izobrazili zaposlene in povečali njihove digitalne kompetence, nadzirali potek in svetovali pri nadaljnih korakih.

 

Za konkretne aktivnosti se lahko obrnete na:

Vprašalnik Digitalna preobrazba podjetij - kako do pametne tovarne?

 

Glede na dogovor z dogodka Kako do pametne tovarne v kemiji? vam posredujemo vprašalnik Digitalna preobrazba podjetij - kako do pametne tovarne? z namenom ugotoviti, kje in kakšno pomoč potrebujete oz. na kakšni stopnji so podjetja glede digitalne transformacije v kemijski panogi. Lepo prosimo za izpolnitev, saj bomo le tako lahko pripravili ustrezne, po meri podjetij, nadaljnje aktivnosti.

 

Vprašalnik je na voljo tukaj >>

Prosimo za izpolnitev do petka, 11.2.2022.

 

Digitalna preobrazba kemijske industrije – infografika in video

 

Za vas smo pripravili informativni letak in kratek video glede digitalne transformacije podjetij. Oglejte si ju spodaj>>


Infografika

Digitalna preobrazba (gzs.si)

 

Video Kaj je digitalna preobrazba?

 

Trenutno odprt vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 

Na Slovenskem podjetniškem skladu je trenutno na voljo vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je odprt do 31. 03.2023. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

 

PRAVNO OBVESTILO

Zaradi zahtevnosti področja, pomanjkanja nekaterih formalnih informacij in izredno hitro spreminjajoče se situacije, v okrožnice niso zajete vse potrebne informacije, niti niso vse informacije preverjene. Pričujoče informacije niso namenjene podvajanju obvestil pristojnih organov oz. uradnih inštitucij - vanje poskušamo zajeti le tiste, na katere glede na vprašanja članov želimo posebej opozoriti, dodajamo pa tudi nekatere specifične informacije za našo panogo. Tako na željo članov GZS-Združenje kemijske industrije te informacije za člane pripravlja po svoji najboljši moči. Vendar GZS, GZS-ZKI in drugi sodelujoči pri pripravi ne jamčijo odškodninsko ali kako drugače za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, časovne zamike pri posredovanju informacij ali morebitne druge nedoslednosti, zato se na te informacije zanašate oziroma jih uporabljate na lastno odgovornost.

Fotogalerija

Comments are closed.