Inovativna Slovenija

Baze z intelektualno lastnino

 
 

Zakaj so baze z intelektualno lastnino tako zanimive?
Baze s podatki o intelektualni lastnini lahko uporabite za različne koristne namene. S pomočjo baz s patenti lahko iščete rešitve za posamezne tehnološke izzive. Spremljate lahko proces in smer razvoja vaših konkurentov in spremljate prihajajoče tehnologije iz celotnega sveta.
Pregledi baz predstavljajo za vodilna podjetja ali podjetja - sledilce odličen vir informacij  za:

·        pregled posameznega tehnološkega segmenta (tudi pregled designov)
·       
pregled tehnoloških in oblikovalskih usmeritev konkurenčnih podjetij
·       
ustvarjanje in razvoj novih lastnih idej
·       
pregled novosti izuma glede na obstoječe stanje tehnike in designa
·        pregled registriranih blagovnih znamk
·       
pregled konkurenčnih podjetij na obstoječih trgih
·       
pregled konkurenčnih podjetij na trgih, na katere podjetja vstopajo na novo.

Baze z intelektualno lastnino so tudi odlično orodje pri iskanju potencialnih partnerjev in opredelitvi strategije trženja. 

 

6.1 Patentne baze
6.2 Baze z modeli
6.3 Baze z blagovnimi znamkamii

6.1. PATENTNE BAZE

Katere podatke vsebujejo patentne baze?
Patentne baze vsebujejo podatke o prijavljenih patentih, o zaščitenih (veljavnih) patentih ter patentih, katerih veljavnost je že potekla. Patenti s pretečeno veljavnosti so posebej zanimivi, saj ponujajo dokaj natančen opis posamezne tehnične rešitve, ki je prosto dostopna na posameznem geografskem območju.

Nadaljnja prednost patentnih baz je spremljanje stanja tehnologij v posamezni državi, povezave na citirane dokumente in povezane tehnološke rešitve, kar lahko uporabite pri tržnih analizah in pri načrtovanju osvajanja novih trgov.

Sestava patentnega zahtevka:

·         prva stran vsebuje osnovne podatke o patentu, t.j. naziv patenta, številka prijave, datum podelitve patenta, ime izumitelja (fizična oseba), lastnik (lahko fizična oseba, lahko podjetje), ime zastopnika
·         naslednje stran vsebujejo podroben opis invencije, kako deluje invencija, kakšne so njene prednosti idr.

·         patentni zahtevki, ki določajo obseg varovanja izuma
·         slike in skice, ki pa ne smejo biti v nasprotju z moralo.

Pojasnilo pomen posameznih elementov v patentni dokumentaciji
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r143.html

Prvo srečanje s patentnimi bazami
Ko se prvič srečujete z iskanjem po patentnih bazah, si pripravite načrt, kako se boste lotili pregledovanja obširne množice informacij. Število baz je namreč dokajšnje, načinov iskanja prav tako. Izkušnje Instituta "Jožef Stefan" kažejo, da je smiselno najprej razmisliti o informacijah, ki so že na voljo. Pripravite si seznam informacij, ki so vam že na voljo in jih izkoristite za pomoč pri hitrejšem iskanju. Tovrstne informacije so lahko ime podjetja, lastnika že obstoječega patenta. Lahko je številka patenta. Pomagajo vam tudi ključne besede (tehnološka področja) ipd.  

Iskalne kriterije lahko natančneje določite s pomočjo dodatnih kriterijev, kot so npr. pogostost citiranosti patenta; veljavnost patenta; geografsko področje zaščite patenta itd. Z večanjem števila uporabljenih kriterijev boste tako pridobili ožje in natančnejše iskalne rezultate (seznam patentov).
Ko najdete ustrezen seznam patentov, bodite pozorni na oznake patentne dokumentacije:  ali je patent veljaven, kje je veljaven.

Pregled baz s patentnimi informacijami je osnova za pripravo Stanja tehnike .

 

Kako prepoznati, ali je patent veljaven ali ne?
To najlažje preverite v prijavni dokumentaciji:
Slovenska baza (UIL) ima že na samem spletne strani podano informacijo:

Če patent ni veljaven:

 Če je patent veljaven, te informacije v levem zgornjem kotu ni, se pa na levem spodnjem robu nahaja naslednja informacija:

 

Espacenet nudi tovrstne informacije na zavihku »legal status«, kjer so vključene informacije o veljavnosti patenta in za katere države velja:

:

 

BAZE S PATENTI

Slovenski patenti:
Podatkovna baza, ki jo upravlja Urad za intelektualno lastnino RS in vključuje patente, registrirane v Sloveniji in veljavne v Sloveniji
http://www2.uil-sipo.si/Squ000.stm

PatentoScope
je mednarodna baza, dostopna na spletni strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO. Baza vključuje več milijonov patentnih dokumentov, predvsem mednarodnih patentnih prijav (PCT) ter regionalnih in nacionalnih patentov iz 25 držav. Omogoča tudi tabelni in grafični prikaz rezultatov iskanja, kar je zelo koristno pri iskanju in vpogledu nad potencialnimi partnerji in konkurenti na trgu.
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

EspaceNet
Mednarodna podatkovna baza, ki vključuje patente iz celotnega sveta (vključuje 70 milijonov patentnih dokumentov – prijav patentov, preteklih patentov ter tudi veljavnih patentov).
Baza omogoča hitro iskanje (poizvedba prek ključnih besed ali oseb oz. organizacij) ter tudi kompleksno iskanje (poizvedba kateregakoli dostopnega polja: imetnik patenta, izumitelj, datum vložitve, številka patenta itd.)
http://www.espacenet.com

Navodila za uporabo EspaceNet:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/ 4E8744EB66E8F944C12577D600598EEF/$File/espacenet_brochure_en.pdf

European publication server
Z njim lahko preverjate status posamezne patentne prijave:
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en

Common Citation Document
Je orodje, razvito s strani EPO, JPO in USPTO, namenjeno pa je kot enotna dostopna točka do razumevanja stanja tehnike, navedene v različnih patentnih bazah. Uporabniki si lahko na enem mestu ogledajo informacije, zbrane iz različnih virov.

http://www.epo.org/searching/free/citation.html in
http://ccd.trilateral.net/20120503/

European patent bulletin
Vsebuje bibliografske podatke in podatke o pravnem statusu evropskih patentnih prijav in patentov. Dostop je brezplačen, podatki so posodobljeni tedensko (vsako sredo)

http://www.epo.org/searching/free/bulletin.html in
http://www.epo.org/searching/free/bulletin/download.html

Thompson Innovation (plačljiva baza):
Na IJS dostopajo do plačljive baze Thomson Innovation, ki za razliko od prosto dostopnih baz omogoča obširnejši dostop do strokovnih in marketinških gradiv povezanih s posameznim patentom in znanstvenim področjem, ki ga ta patent pokriva. Rezultati iskanja, vrsta patenta in informacije o imetnikih materialnih pravic so pregledno in obširno prikazane.  Baza omogoča tudi celosten pregled nad stanjem na področju zaščite intelektualne lastnine za posamezen trg; to je osnovni korak za planiranje nadaljnjih korakov zaščite patenta (patentne prijave) po posameznih državah in uradih.
http://info.thomsoninnovation.com/

Pomembne države, partnerice Slovenije:
Nemčija, Depatis:
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index

ZDA, PatFT
http://patft.uspto.gov/

Kitajska
http://english.sipo.gov.cn/index1.htm

Indija
http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/

Rusija
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/informational_resources/databases1

OPS – Open Patent Services
Storitev Evropskega patentnega urada omogoča samodejne poizvedbe po patentih, na osnovi neobdelanih podatkov. Storitev je zanimiva za podjetja, ki želijo obogatiti svoje baze strank, poslovnih partnerjev, konkurentov idr.
http://www.epo.org/searching/free/ops.html

Pomočnik za OPS:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/ f2ec9c3345d661c5c1257833003c2444/$FILE/OPS_v2_105_en.pdf


6.2. BAZE Z MODELI

Zunanji videz izdelka igra pomembno vlogo pri prepoznavnosti in določanju njegove vrednosti. Podjetja se vedno pogosteje odločajo za zaščito pravic, ki izhajajo iz registriranega modela. Izbirajo pa lahko med različnimi nacionalnimi in mednarodnimi poti.

Slovenija
Podatkovna baza, ki jo upravlja Urad za intelektualno lastnino RS in vključuje modele, registrirane v Sloveniji oz.  veljavne v Sloveniji
http://www2.uil-sipo.si/Squ010.stm

Model Skupnosti
Podatkovno bazo upravlja EU IPO(Europena Union Intellectual Property Office), vključuje modele, katerih varstvo velja v vseh 28 državah članicah EU.
http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

Haag Expres – mednarodna baza modelov
Vključuje registrirane modele iz 60 držav sveta. Seznam držav:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

Indija
Podatkovna baza vključuje modele, registrirane v Indiji oz.  veljavne v Indiji
http://164.100.176.37/designsearch/

6.3. BAZE Z BLAGOVNIMI ZNAMKAMI

Slovenija
Podatkovna baza, ki jo upravlja Urad za intelektualno lastnino RS in vključuje blagovne znamke, registrirane v Sloveniji in veljavne v Sloveniji
http://www2.uil-sipo.si/Squ020.stm

Blagovna znamka Skupnosti (EUTM – European Union TradeMark)
Omogoča hiter dostop do informacij o blagovni znamki Skupnosti
https://oami.europa.eu/eSearch/

Mednarodna baza Romarin
Mednarodna baza blagovnih znamk vključuje registrirane znamke iz 87 držav sveta
(seznam držav:
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)
http://www.wipo.int/romarin/

Mednarodna baza TMView
Mednarodna baza blagovnih znamk vključuje registrirane znamke iz držav članice EU in WIPO.
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=sl

Indija
Podatkovna baza vključuje blagovne znamke, registrirane v Indiji in veljavne v Indiji
http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch2/frmmain.aspx

Kitajska
Podatkovna baza vključuje blagovne znamke, registrirane na Kitajskem in veljavne na Kitajskem
http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbcx_1/